Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  Da Vinci College Roosendaal: samenwerken in teams

Da Vinci College Roosendaal: samenwerken in teams

Het Da Vinci College in Roosendaal biedt vmbo-onderwijs in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen en praktijkonderwijs. De vmbo-opleidingen zijn onderverdeeld in drie vakcolleges: Techniek, Zorg & Welzijn en Horeca & Ondernemen. Deze vakcolleges zijn met ingang van het schooljaar 2016/2017 gevestigd op één nieuwe locatie aan de Bovendonk in Roosendaal.

DE VRAAG VAN HET DA VINCI COLLEGE

Om de integratie in het nieuwe schoolgebouw goed te laten verlopen was het van belang dat alle teams goed georganiseerd waren. De aandacht ging daarbij uit naar het team van het Vakcollege Horeca & Ondernemen. Medewerkers wilde beter samenwerken en meer verantwoordelijkheid nemen. Samen met Perficio Adviseurs is een plan van aanpak ontwikkeld om hier concreet invulling aan te geven.

HET ANTWOORD VAN PERFICIO ADVISEURS

RICHTING
Het team van het Vakcollege Horeca & Ondernemen van het Da Vinci College wilde een betere interne afstemming en communicatie waarbij elke medewerker zijn verantwoordelijkheid neemt. Daarnaast wilde ze ondernemender worden. Meer het heft in eigen hand nemen en met elkaar onderwijs ontwikkelen dat de leerlingen aanspreekt en boeit. Daarnaast was het van belang dat het team de missie en visie van het Da Vinci College eigen maakt en dat elke medewerker dit uitdraagt.

ROUTE
Goede communicatie was een belangrijk aandachtspunt. Daarom introduceerde Perficio Adviseurs bij het team de Dagstart. Dit is een dagelijks overleg waarbij medewerkers, staand rond een aantal borden met een vaste agenda, in een kwartier tijd de actuele punten bespreken. Aan het einde van de Dagstart weet elke medewerker wat die dag van hem of haar verwacht wordt en neemt daarin zijn of haar verantwoordelijkheid. Medewerkers moesten in de beginfase wennen aan deze nieuwe overlegvorm. Maar zagen ook dat hierdoor het team nader tot elkaar kwam en de zaken beter georganiseerd waren. Naast algemene informatie over de bezetting en mededelingen was er elke dag een terugblik naar de voorafgaande dag. Wat ging goed en wat kon beter? Door dit te benoemen stond het team stil bij de successen en formuleerde verbeterpunten.

RESULTAAT

 • Er is meer rust en duidelijkheid in de organisatie en meer aandacht voor de leerlingen.
 • Medewerkers zijn betrokken, weten wat er van hen wordt verwacht, nemen hun verantwoordelijkheid, en de activiteiten zijn beter op elkaar afgestemd. Daarnaast is er minder uitval.
 • Binnen het team is veel positieve energie om beter onderwijs te creëren en te geven. Ze verbeteren stap voor stap door successen te delen en te leren van wat niet werkt. 
 • Nieuwe manier van werken is geïntegreerd en leidt tot betere resultaten.
 • Met ingang van het nieuwe schooljaar 2016/2017 en de overstap naar het nieuwe schoolgebouw maakt het team gebruik van een tablet in plaats van borden voor de Dagstart. Daarmee hebben ze de methodiek nog meer eigen gemaakt.

Perficio Adviseurs gaf hen de middelen om de goede weg in te slaan en samen verder te komen.

DA VINCI COLLEGE ROOSENDAAL: SAMENWERKEN IN TEAMS
PERFICIO CONTACTPERSONEN

Andere cases over Cultuur- en organisatieontwikkeling

 • Gemeente Etten-Leur
  Gemeente Etten-Leur

  Verandering structuur en aansturing organisatie.

 • Summa College cultuurlanceringsdag
  Summa College cultuurlanceringsdag

  Implementatie nieuwe cultuur en werkwijze

 • Summa College interne communicatie
  Summa College interne communicatie

  Interne communicatie bij verandering van cultuur en werkwijze.

 • Summa College: een goed werkende PDCA-cyclus
  Summa College: een goed werkende PDCA-cyclus

  Inrichting en implementatie besturingsmodel en reviewstructuur.

 • Het Witte Paard
  Het Witte Paard

  Professionaliseren van de organisatie en ontwikkelen van één cultuur.

 • Summa College, Ontwikkeling kwaliteitszorg
  Summa College, Ontwikkeling kwaliteitszorg

  Formuleren strategische koers.

 • Aan de Stegge
  Aan de Stegge
 • Gemeente Breda: Ontwikkeling zelforganisatie
  Gemeente Breda: Ontwikkeling zelforganisatie
© 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement