Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  De Kring

De Kring

De vraag:

Een nieuw bedrijfsplan opstellen

In 2013 besloot theater De Kring om alle activiteiten op het gebied van educatie onder zijn dak samen te brengen. Daarnaast is De Kring van plan om ook een museum over te nemen en zal mogelijk de frontoffice van het gemeentelijk archief binnen De Kring gehuisvest worden.

Het antwoord van Perficio Adviseurs:

Richting: Welke richting gaat deze nieuwe organisatie op wanneer zij deze activiteiten samenvoegt? De uitwerking daarvan bracht nieuwe mogelijkheden en kansen met zich mee. Maar hoe moest de nieuwe organisatie eruitzien om het maximale uit de samenwerking te halen?

Route: Perficio Adviseurs organiseerde sessies met alle betrokkenen om de ideeën die er leefden concreet te vertalen naar ambities. Zo ontstond ook een voorstel voor de inrichting van de nieuwe organisatie. Door een gestructureerde aanpak en met heldere formats hielp Perficio Adviseurs de betrokkenen en het bestuur om de juiste lijn te vinden en vast te houden.

Resultaat: De nieuwe organisatie is opgezet. Er ligt een gedegen organisatieplan, waar alle betrokkenen en het bestuur van De Kring zich in kunnen vinden. De nieuwe structuur zorgt ervoor dat de drie disciplines – theater, educatie en erfgoed – elkaar kunnen versterken. Perficio Adviseurs leidde de gesprekken, gaf sturing aan de uitwerking ervan en bracht de goede ideeën en ambities van de betrokkenen samen.

In deze video een toelichting op de nieuwbouw van de Kring.

DE KRING
“Perficio Adviseurs bood ons een meer dan goede ondersteuning bij het project. Zij brachten veel kennis en ervaring mee.”

AD VAN TERHEIJDEN DIRECTEUR DE KRING

PERFICIO CONTACTPERSONEN

Andere cases over Strategievorming en implementatie

 • Groenhuysen
  Groenhuysen

  Adviseren bij de transitie naar nieuwe manieren van wonen

 • Makro Breda
  Makro Breda

  Inspirerende personeelsbijeenkomst missie, visie en strategie.

 • Zorghotel Helmond
  Zorghotel Helmond

  Initiatiefnemers adviseren bij het uitwerken van de samenwerking.

 • StartersCentrum Bergen op Zoom
  StartersCentrum Bergen op Zoom

  Opzetten naar voorbeeld van Roosendaal

 • ZuidZorg
  ZuidZorg

  Inzichtelijk maken en herpositioneren van bedrijfsonderdelen.

 • ZuidZorg
  ZuidZorg

  Maken van een bedrijfsplan voor de lange termijn.

 • StartersCentrum Roosendaal
  StartersCentrum Roosendaal

  Samenwerkingsmodel ontwikkelen.

 • Werk en Vakmanschap
  Werk en Vakmanschap

  Formuleren werkvisie en deze eenduidig uitdragen.

 • Roma
  Roma

  Adviseren bij strategische keuzes en verwerving meerderheidsaandeel.

 • Sonovation
  Sonovation

  Begeleiding verkoop bedrijf.

 • The Tanis Group
  The Tanis Group

  Een merk bouwen in de internationale business-to-businessmarkt.

 • Gemeente Roosendaal
  Gemeente Roosendaal

  Een workshop organiseren om de omgang met verbonden partijen binnen de gemeente Roosendaal te bespreken

 • Veris Bouwmaterialengroep B.V.
  Veris Bouwmaterialengroep B.V.

  Het inzichtelijk maken van strategische vraagstukken en besluitvorming hierover.

 • Movir
  Movir
 • Zuyd Hogeschool Opstellen OGSM en Kaderbrief
  Zuyd Hogeschool Opstellen OGSM en Kaderbrief

  Zuyd wil aan de slag met het aanbrengen van meer focus bij de invulling van de strategische kaders om daarmee haar route te bepalen en aan de kaderbrief voor 2017/2018 invulling te geven.

© 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement