Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  Expert judgement DIV-afdelingen waterschappen

Expert judgement DIV-afdelingen waterschappen

De vraag:

Onafhankelijk onderzoek verrichten naar de mogelijkheden voor succesvolle samenwerking tussen drie waterschappen op het gebied van digitaal zaakgericht werken.
De waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel zijn op zoek naar mogelijkheden voor samenwerking. Zij namen Perficio Adviseurs in de arm om de mogelijkheden te onderzoeken en de consequenties inzichtelijk te maken.

Het antwoord van Perficio Adviseurs:

Richting:  Allereerst was inzicht nodig in de verschillen en overeenkomsten tussen de drie organisaties. Perficio Adviseurs bestudeerde alle relevante ambitiedocumenten en interviewde de directeuren, managers, enkele DIV-medewerkers en groepjes gebruikers van het documentmanagementsysteem.

Route:  Met deze informatie en diverse modellen heeft Perficio Adviseurs een analyse gemaakt. Hierbij zijn bricks (het gebouw), bytes (de ICT-middelen en –systemen) en behaviour (de omgang met medewerkers) met elkaar vergeleken. Hieruit kwamen geen grote verschillen naar voren, terwijl die door de mensen wel ervaren werden. Het grootste verschil bleek in de cultuur te zitten. Het advies was om een gezamenlijke stip op de horizon vast te stellen en hier geleidelijk en ieder op zijn eigen manier naar toe te groeien. Van elkaar leren door samen te werken en bij elkaar in de organisatie mee te kijken en mee te doen.

Resultaat:  De stuurgroep herkende deze bevindingen en nam het advies over. Door minder te focussen op de verschillen en de inhoud en meer te kijken naar de overeenkomsten en het proces, zetten de waterschappen de komende jaren samen stappen. Door concrete voorbeelden te selecteren, zoals klachtenafhandeling door een contactcentrum, werkt iedere organisatie hetzelfde proces uit met dezelfde stappen, maar binnen zijn eigen systeem en cultuur. Hierbij wordt digitaal zaakgericht werken ingezet om de interne en externe organisatie kwalitatief beter te faciliteren, bijvoorbeeld op het gebied van digitale dienstverlening.

EXPERT JUDGEMENT DIV-AFDELINGEN WATERSCHAPPEN
“Ik heb de aanpak ervaren als een deskundig, onafhankelijk advies op strategisch niveau, dat aansloot bij de verwachtingen op directieniveau.”

HEIN ELEMANS HR MANAGER WATERSCHAP DE DOMMEL

PERFICIO CONTACTPERSONEN

Andere cases over Proces- en resultaatverbetering

 • Gemeente Etten-Leur: werkprocessen optimaliseren
  Gemeente Etten-Leur: werkprocessen optimaliseren

  Medewerkers opleiden om zelf werkprocessen te kunnen optimaliseren

 • Kompak: verbetering van voorraadbeheer en planning
  Kompak: verbetering van voorraadbeheer en planning

  Kompak co-making & co-packing verpakt food- en non-foodproducten voor veelal internationale A-merkklanten.

 • Thuiszorg West-Brabant
  Thuiszorg West-Brabant

  Divisie thuiszorgorganisatie optimaliseren.

 • S&L Zorg
  S&L Zorg

  Projectmatig werken introduceren binnen een zorginstelling.

 • Onderwijsgroep Tilburg
  Onderwijsgroep Tilburg

  Stroomlijnen HRM-beleid en regelingen voor een nieuw intranet.

 • Waterschap Brabantse Delta
  Waterschap Brabantse Delta

  Implementatie van digitaal werken.

 • Kompak
  Kompak

  Processen stroomlijnen in de verpakkingsindustrie.

 • Gemeente Breda
  Gemeente Breda

  Verbeteren van de dienstverlening door gestroomlijnde processen.

 • Gemeente Breda Directie Dienstverlening
  Gemeente Breda Directie Dienstverlening

  Het programma Dienstverlening nieuw leven inblazen en verder uitvoeren.

 • Da Vinci College Dordrecht: Van rooster naar onderwijslogistiek
  Da Vinci College Dordrecht: Van rooster naar onderwijslogistiek

  Leren om projecten te managen door training en coaching on the job.

 • Da Vinci College, projectmatig werken
  Da Vinci College, projectmatig werken

  Projectmatig werken verder uitbreiden binnen de organisatie.

 • Da Vinci College, coachen in the job
  Da Vinci College, coachen in the job

  Programmamanager coachen on the job.

 • Onderwijsgroep Tilburg, technische onderwijs
  Onderwijsgroep Tilburg, technische onderwijs

  Stroomlijnen van processen binnen het technisch onderwijs.

 • Unicorn World Class Manufacturing training
  Unicorn World Class Manufacturing training
© 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement