Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  Gemeente Etten-Leur

Gemeente Etten-Leur: verandering structuur en aansturing organisatie

De vraag van Gemeente Etten-Leur

Ondersteunen bij de evaluatie van de structuur en de aansturing binnen de gemeente Etten-Leur
De gemeente Etten-Leur startte begin 2012 met een evaluatie van de eigen organisatie om te komen tot mogelijke verbeteringen in de sturing en structuur daarvan. Perficio Adviseurs begeleidde de projectgroep, vormde een klankbord voor het MT en leidde diverse workshops.

Het antwoord van Perficio Adviseurs

Richting:  Binnen de projectgroep dacht Perficio Adviseurs mee over het plan van aanpak. Vanuit alle geledingen van de organisatie werden mensen betrokken: het college, het MT, de diverse afdelingen en de OR. Ieder kon zo vanuit zijn eigen positie aangeven wat de gewenste veranderingen waren.

Route:  Perficio Adviseurs fungeerde als klankbord voor het MT en leidde de workshops met alle betrokkenen. Deze leverden een helder, gezamenlijk beeld op van wat al naar wens ging en wat beter kon. Zo ontstond binnen de gemeentelijke organisatie draagvlak voor de veranderingen. De voornaamste punten werden vastgelegd in een rapportage.

Resultaat:  De gemeente Etten-Leur heeft de gewenste veranderingen scherp in beeld. Deze liggen vooral op het gebied van gedrag en de manier van samenwerken en minder op het vlak van structuur. De organisatie kan nu de volgende stap gaan zetten in de implementatie ervan.

GEMEENTE ETTEN-LEUR: VERANDERING STRUCTUUR EN AANSTURING ORGANISATIE
PERFICIO CONTACTPERSONEN

Andere cases over Cultuur- en organisatieontwikkeling

 • Da Vinci College Roosendaal: samenwerken in teams
  Da Vinci College Roosendaal: samenwerken in teams

  Leren om beter samen te werken en meer verantwoordelijkheid te nemen.

 • Summa College cultuurlanceringsdag
  Summa College cultuurlanceringsdag

  Implementatie nieuwe cultuur en werkwijze

 • Summa College interne communicatie
  Summa College interne communicatie

  Interne communicatie bij verandering van cultuur en werkwijze.

 • Summa College: een goed werkende PDCA-cyclus
  Summa College: een goed werkende PDCA-cyclus

  Inrichting en implementatie besturingsmodel en reviewstructuur.

 • Het Witte Paard
  Het Witte Paard

  Professionaliseren van de organisatie en ontwikkelen van één cultuur.

 • Summa College, Ontwikkeling kwaliteitszorg
  Summa College, Ontwikkeling kwaliteitszorg

  Formuleren strategische koers.

 • Aan de Stegge
  Aan de Stegge
 • Gemeente Breda: Ontwikkeling zelforganisatie
  Gemeente Breda: Ontwikkeling zelforganisatie
© 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement