Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  Gemeente Roosendaal

Gemeente Roosendaal

De vraag:

Een workshop organiseren om de omgang met verbonden partijen binnen de gemeente Roosendaal te bespreken

Het college van burgemeester en wethouders wilde open met de gemeenteraad discussiëren over de omgang met verbonden partijen. Zo konden zij samen bekijken wat de ervaringen en de problemen daarbij waren. Perficio Adviseurs organiseerde hiervoor een workshop en gaf structuur aan de discussie.

Het antwoord van Perficio Adviseurs:

Richting: De gemeente Roosendaal heeft een deel van haar taken ondergebracht in verbonden partijen, zoals de Belastingsamenwerking West-Brabant, Saver en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Namens de gemeente maakt een wethouder deel uit van het bestuur van deze verbonden partij. De gemeenteraad ervaart daarbij vaak een afstand: zij hebben minder zicht op het reilen en zeilen van deze partijen. Het college en de gemeenteraad wilden samen het gesprek aangaan over de goede punten en verbeterpunten van deze werkwijze.

Route: Perficio Adviseurs organiseerde een workshop en zette het kerntakenmodel in om structuur te geven aan de discussie. Daarbij waren twee vragen belangrijk: draagt deze taak van een verbonden partij direct of indirect bij aan onze maatschappelijke opdracht? En willen we als gemeente regie voeren op deze taak? De aanwezigen plaatsten vier verbonden partijen in het model. Dat leverde grote verschillen van inzicht op, wat leidde tot een waardevolle discussie.

Resultaat: De leden van de gemeenteraad en het college ontdekten dat zij in sommige gevallen heel verschillend naar de diverse verbonden partijen keken. Hierdoor was ook de rol van de gemeentelijke vertegenwoordiger in het bestuur van deze partijen niet altijd scherp. De gemeente gebruikt het kerntakenmodel daarom om haar rol binnen de verbonden partijen helder te formuleren en de gewenste mate van regie te bepalen. Zo stelt de gemeente vast bij welke partijen zij meer regie wil voeren en heeft zij beter in beeld wat daar speelt.

Kerntakenmodel Perficio Adviseurs - meer informatie? Klik hier!

GEMEENTE ROOSENDAAL
PERFICIO CONTACTPERSONEN

Andere cases over Strategievorming en implementatie

 • Groenhuysen
  Groenhuysen

  Adviseren bij de transitie naar nieuwe manieren van wonen

 • De Kring
  De Kring

  Een nieuw bedrijfsplan opstellen

 • Makro Breda
  Makro Breda

  Inspirerende personeelsbijeenkomst missie, visie en strategie.

 • Zorghotel Helmond
  Zorghotel Helmond

  Initiatiefnemers adviseren bij het uitwerken van de samenwerking.

 • StartersCentrum Bergen op Zoom
  StartersCentrum Bergen op Zoom

  Opzetten naar voorbeeld van Roosendaal

 • ZuidZorg
  ZuidZorg

  Inzichtelijk maken en herpositioneren van bedrijfsonderdelen.

 • ZuidZorg
  ZuidZorg

  Maken van een bedrijfsplan voor de lange termijn.

 • StartersCentrum Roosendaal
  StartersCentrum Roosendaal

  Samenwerkingsmodel ontwikkelen.

 • Werk en Vakmanschap
  Werk en Vakmanschap

  Formuleren werkvisie en deze eenduidig uitdragen.

 • Roma
  Roma

  Adviseren bij strategische keuzes en verwerving meerderheidsaandeel.

 • Sonovation
  Sonovation

  Begeleiding verkoop bedrijf.

 • The Tanis Group
  The Tanis Group

  Een merk bouwen in de internationale business-to-businessmarkt.

 • Veris Bouwmaterialengroep B.V.
  Veris Bouwmaterialengroep B.V.

  Het inzichtelijk maken van strategische vraagstukken en besluitvorming hierover.

 • Movir
  Movir
 • Zuyd Hogeschool Opstellen OGSM en Kaderbrief
  Zuyd Hogeschool Opstellen OGSM en Kaderbrief

  Zuyd wil aan de slag met het aanbrengen van meer focus bij de invulling van de strategische kaders om daarmee haar route te bepalen en aan de kaderbrief voor 2017/2018 invulling te geven.

© 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement