Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  Het Witte Paard

Professionaliseren van de organisatie en ontwikkelen van één cultuur

DE VRAAG 

Drie hotels in Etten-Leur vormen samen één organisatie. Toch was de onderlinge samenwerking niet optimaal en ook de managementteamleden moesten nog groeien in hun rol. De directie schakelde Perficio Adviseurs in om te komen tot een aanpak voor de komende jaren.

HET ANTWOORD VAN PERFICIO ADVISEURS

Richting:  De hotels maakten al gebruik van één centrale receptie die alle inkomende telefoongesprekken voor haar rekening nam. Binnen de bediening, de keuken en de huishouding was samenwerking echter nog niet vanzelfsprekend. Ook waren de missie, visie, kernwaarden en –kwaliteiten niet helder. De directie wilde een cultuur ontwikkelen van ondernemerschap, meer verantwoordelijkheid nemen en erkennen en leren van fouten.

Route:  Samen met de managementteamleden stelden we de missie, visie, doelstellingen en gewenste uitstraling van de drie hotels vast. We ondersteunden de managementteamleden bij de professionalisering van hun medewerkers en organisatie. Verder versterkten we het management door hun overleg te begeleiden. De managementteamleden volgden een training gericht op persoonlijke groei, het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap, helder communiceren van verwachtingen en het nemen van meer verantwoordelijkheid.

Resultaat:  De hotels vormen nu één organisatie met een prettige werksfeer waar iedere medewerker het maximale uit zichzelf haalt. De missie, visie en doelstellingen zijn helder en het management en de medewerkers  weten hoe ze deze kunnen bereiken. Ze hebben nu een gemeenschappelijke ambitie en een gedeeld beeld over wat kernwaarden als teamwork, kwaliteit en professionaliteit betekenen in de dagelijkse praktijk. Perficio Adviseurs hield rekening met wat de organisatie aankon en sloot aan bij wat er al was. Hierdoor bleven de medewerkers en de organisatie zelf eigenaar van de verandering.

Eigenaar Jan Karel Fikke voegt daaraan toe: "Als je iets gedaan wilt krijgen, moet je eerst iets doen. Alleen medewerkers die openstaan voor nieuwe leerervaringen en die hun kennis ook overdragen, gaan hierin mee. Met deze houding weten we onze visie te bereiken: een unieke beleving waarmaken, zodat onze gasten en medewerkers positief over ons roddelen. Perficio Adviseurs, in de persoon van Joop van Waas, heeft geholpen focus aan te brengen in de organisatie, zodat we onze doelen sneller bereiken."

PROFESSIONALISEREN VAN DE ORGANISATIE EN ONTWIKKELEN VAN ÉÉN CULTUUR
“Joop van Waas van Perficio heeft geholpen focus aan te brengen in de organisatie zodat onze doelen sneller bereikt gaan worden.”

JAN KAREL FIKKE EIGENAAR HOTELKETEN

PERFICIO CONTACTPERSONEN

Andere cases over Cultuur- en organisatieontwikkeling

 • Da Vinci College Roosendaal: samenwerken in teams
  Da Vinci College Roosendaal: samenwerken in teams

  Leren om beter samen te werken en meer verantwoordelijkheid te nemen.

 • Gemeente Etten-Leur
  Gemeente Etten-Leur

  Verandering structuur en aansturing organisatie.

 • Summa College cultuurlanceringsdag
  Summa College cultuurlanceringsdag

  Implementatie nieuwe cultuur en werkwijze

 • Summa College interne communicatie
  Summa College interne communicatie

  Interne communicatie bij verandering van cultuur en werkwijze.

 • Summa College: een goed werkende PDCA-cyclus
  Summa College: een goed werkende PDCA-cyclus

  Inrichting en implementatie besturingsmodel en reviewstructuur.

 • Summa College, Ontwikkeling kwaliteitszorg
  Summa College, Ontwikkeling kwaliteitszorg

  Formuleren strategische koers.

 • Aan de Stegge
  Aan de Stegge
 • Gemeente Breda: Ontwikkeling zelforganisatie
  Gemeente Breda: Ontwikkeling zelforganisatie
© 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement