Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  Markiezaat College Teamontwikkeling

Markiezaat College Teamontwikkeling

Het Markiezaat College is onderdeel van het ROC-West-Brabant. Het College is gevestigd in Bergen op Zoom en verzorgt mbo techniekonderwijs. Het werkgebied beslaat de gehele regio West-Brabant en een groot aangrenzend deel van Zeeland. Meer dan 2000 studenten kunnen terecht voor een opleiding in de sectoren Vormgeving, Bouw- & beschermingstechniek, Engineering, Construction & Maintenance, Installatie- & Elektrotechniek, Mobiliteit & Logistiek, Procestechniek, Vliegtuigtechniek.

De vraag

De organisatie stuurt aan op resultaatverantwoordelijke teams en de bijbehorende houdingen, taak- en verantwoordelijkheidsverdeling van de professionals. Het Team GOV en installatietechniek bestond oorspronkelijk uit 4 teams. De organisatie wil deze teams samenvoegen tot 2 sterke teams en heeft Perficio Adviseurs gevraagd om dit proces te begeleiden.

Het antwoord

RICHTING

Het team GOV en Installatietechniek van het Markiezaat College wil de organisatie herinrichten waarbij er twee nieuwe teams worden geformeerd die:

 • Werken vanuit één gemeenschappelijke visie/doel
 • Werken vanuit gezamenlijk vastgestelde kernwaarden
 • Werken aan vooraf afgesproken resultaten
 • Gezamenlijke acties ondernemen om resultaten te realiseren.
 • Persoonlijk leiderschap stimuleren en elkaar feedback geven en steunen

ROUTE

De aanpak voor de teamontwikkeling bestond uit vier stappen.

 • Driedaagse training persoonlijk leiderschapOm te komen tot een professionele dialoog was het nodig om te beginnen met de cultuur. De onderlinge relaties belemmerde de ontwikkeling van de teams. Miscommunicatie, aannames die feiten werden, onoverbrugbare verschillen en het niet aangaan van conflicten zijn maar enkele zaken die aangepakt werden door een intensieve driedaagse persoonlijk leiderschap. Daarna ontstond er ruimte om met elkaar onderwerpen te bespreken en interventies uit te zetten die leiden tot een daadwerkelijke verbetering van de communicatie.

 • Herstructurering rollen
  De organisatie legde de focus op drie onderdelen: basis op orde, onderwijsontwikkeling en intake. De teams maakten zelf een verdeling in werkgroepen en besloten om de rol teamvoorzitter tijdelijk te schrappen. Met deze actie werden de verantwoordelijkheden verdeelt over alle leden en ontstonden er nieuwe rollen. De rollen, met duidelijk omschreven taken en verantwoordelijkheden, zijn als vanzelfsprekend door de juiste personen en met de juiste competenties ingevuld. Enkel de rol van teamvoorzitter werd een discussiepunt.

 • Ontwikkeling teamontwikkelplan
  In het teamontwikkelplan (TOP) werden analyses en verbeterpunten in kaart gebracht en zijn afspraken vastgelegd. Er is een communicatielijn vastgesteld bestaande uit een dagelijks bordoverleg, teamoverleg, afdelingsoverleg en leerlingbespreking. De uitvoering van de verbeteringen worden gemonitord. Het optimaliseren van de communicatie heeft een zichtbare bijdrage geleverd aan de transparantie qua opvolgen en uitvoeren van het onderwijs.

 • Coaching on the job
  Diverse docenten gaven aan behoefte te hebben aan coaching mede door de grote veranderingen die zich hebben voorgedaan in de aanpak en werkwijze. Met als uitgangspunt dat elke docent recht heeft op voldoende gereedschap om zijn taak goed uit te voeren, zijn de diverse verzoeken gehonoreerd en hebben adviseurs van Perficio de docenten begeleid.

RESULTAAT

 • Medewerkers hebben de juiste tools gekregen om invulling te geven aan hun persoonlijk leiderschap en dit draagt direct bij aan de interne communicatie en afstemming.
 • Docenten zijn betrokken, weten wat er van hen wordt verwacht, nemen hun verantwoordelijkheid en de activiteiten zijn beter op elkaar afgestemd.
 • Docenten hebben meer plezier in hun werk, komen tot bloei , nemen geboden kansen en manifesteren zich op een level waarvan men zelf niet meer dacht dit te bereiken.
 • Binnen de teams is meer positieve energie om beter onderwijs te creëren en te geven. Docenten verbeteren door successen te delen en te leren van wat niet werkt.
 • De teams hebben een teamontwikkelplan geformuleerd waarmee de voortgang binnen de organisatie is geborgd. Daarnaast is er een duidelijke communicatielijn uitgezet waarmee er meer transparantie is binnen de organisatie.
 • De teams zijn klaar om toekomstige uitdagingen aan te gaan.

 

MARKIEZAAT COLLEGE TEAMONTWIKKELING
PERFICIO CONTACTPERSONEN
© 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement