Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  Onderwijsgroep Tilburg, technische onderwijs

Onderwijsgroep Tilburg, technische onderwijs

De Onderwijsgroep Tilburg verzorgt middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) voor ruim 13.000 jonge mensen. Daarnaast biedt de organisatie volwassenenonderwijs (vavo), educatie en een uitgebreid cursusaanbod.

De vraag van de Onderwijsgroep Tilburg

Stroomlijnen van processen binnen het technisch onderwijs

De directie van de techniekscholen van Onderwijsgroep Tilburg constateerde dat de processen tussen het BPV-bureau Techniek en de scholen niet goed werkten. Vooral de vele varianten op de werkprocessen en de verschillen in kwaliteit vielen op. Perficio Adviseurs begeleidde al eerder een succesvol project voor Onderwijsgroep Tilburg en stond de teams en het management ook deze keer met raad en daad ter zijde.

Het antwoord van Perficio Adviseurs

RICHTING

Het BPV-bureau Techniek neemt de docenten en studenten van de techniekscholen veel werk uit handen. Ze plannen afspraken, stellen overeenkomsten op en houden de administratie bij van alle BPV-trajecten (beroepspraktijkvorming). Het project richtte zich vooral op de administratieve processen: hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle belanghebbenden weten wat ze kunnen verwachten, dat het aantal fouten daalt en dat de werkvoorraad beheersbaar wordt?

ROUTE

Perficio Adviseurs, het BPV-bureau en de BPV-coördinatoren gingen gezamenlijk aan de slag. Via de Lean-methodiek hebben we structuur aangebracht en alle werkprocessen kritisch bekeken en gestroomlijnd. Samen met de BPV-coördinatoren van de techniekscholen hebben we de samenwerking opnieuw vormgegeven, wat zorgde voor het nodige draagvlak. Gedurende het project zijn de medewerkers van het BPV-bureau Techniek ook gegroeid als team.

RESULTAAT

 • Medewerkers van het BPV-bureau Techniek hebben structureel bordoverleg
 • Zij hebben hun werkprocessen gestroomlijnd
 • De taken en verantwoordelijkheden zijn duidelijk verdeeld tussen alle betrokkenen
 • De samenwerking tussen het BPV-bureau Techniek en de techniekscholen is sterk verbeterd
ONDERWIJSGROEP TILBURG, TECHNISCHE ONDERWIJS
PERFICIO CONTACTPERSONEN

Andere cases over Proces- en resultaatverbetering

 • Expert judgement DIV-afdelingen waterschappen
  Expert judgement DIV-afdelingen waterschappen

  Uitvoeren onafhankelijk onderzoek.

 • Gemeente Etten-Leur: werkprocessen optimaliseren
  Gemeente Etten-Leur: werkprocessen optimaliseren

  Medewerkers opleiden om zelf werkprocessen te kunnen optimaliseren

 • Kompak: verbetering van voorraadbeheer en planning
  Kompak: verbetering van voorraadbeheer en planning

  Kompak co-making & co-packing verpakt food- en non-foodproducten voor veelal internationale A-merkklanten.

 • Thuiszorg West-Brabant
  Thuiszorg West-Brabant

  Divisie thuiszorgorganisatie optimaliseren.

 • S&L Zorg
  S&L Zorg

  Projectmatig werken introduceren binnen een zorginstelling.

 • Onderwijsgroep Tilburg
  Onderwijsgroep Tilburg

  Stroomlijnen HRM-beleid en regelingen voor een nieuw intranet.

 • Waterschap Brabantse Delta
  Waterschap Brabantse Delta

  Implementatie van digitaal werken.

 • Kompak
  Kompak

  Processen stroomlijnen in de verpakkingsindustrie.

 • Gemeente Breda
  Gemeente Breda

  Verbeteren van de dienstverlening door gestroomlijnde processen.

 • Gemeente Breda Directie Dienstverlening
  Gemeente Breda Directie Dienstverlening

  Het programma Dienstverlening nieuw leven inblazen en verder uitvoeren.

 • Da Vinci College Dordrecht: Van rooster naar onderwijslogistiek
  Da Vinci College Dordrecht: Van rooster naar onderwijslogistiek

  Leren om projecten te managen door training en coaching on the job.

 • Da Vinci College, projectmatig werken
  Da Vinci College, projectmatig werken

  Projectmatig werken verder uitbreiden binnen de organisatie.

 • Da Vinci College, coachen in the job
  Da Vinci College, coachen in the job

  Programmamanager coachen on the job.

 • Unicorn World Class Manufacturing training
  Unicorn World Class Manufacturing training
© 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement