Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  Roma

Roma: adviseren bij strategische keuzes en verwerving meerderheidsaandeel

DE VRAAG VAN ROMA

Roma Isolatiesystemen bouwt koelcellen, vriescellen en geconditioneerde ruimten. De driehoofdige directie van Roma Isolatiesystemen overwoog een meerderheidsaandeel in haar eigen onderneming te verwerven. Ze wilden daarmee hun groeimogelijkheden en omzet vergroten en minder afhankelijk zijn van het Duitse moederbedrijf. Perficio Adviseurs fungeerde als klankbord voor de directieleden en hielp hen de gewenste besluiten te nemen.

HET ANTWOORD VAN PERFICIO ADVISEURS

Richting:  Het gewenste meerderheidsaandeel vroeg een aanzienlijke investering. Daarbij speelden persoonlijke, financiële en bedrijfsbelangen een grote rol. De directie stond voor belangrijke strategische keuzes die direct van invloed waren op de toekomst van het bedrijf en hun persoonlijke leven.

Route:  Samen zetten we de verschillende afwegingen op een rij en brachten we de voor- en nadelen van de diverse opties in beeld. Hierdoor kon de directie op een goede manier de juiste beslissingen nemen. Perficio Adviseurs fungeerde daarbij als klankbord en stelde de vragen die nodig waren. Kritisch, recht door zee en voortdurend gericht op het organisatiebelang. We bereidden de besprekingen tussen de verschillende partijen voor en evalueerden het proces waar nodig.

Resultaat:  De directie van Roma Isolatiesystemen heeft het meerderheidsaandeel verworven tegen gunstige voorwaarden en het proces is naar tevredenheid verlopen. Perficio Adviseurs droeg bij aan dit resultaat door goed te luisteren, te interpreteren en de essentie eruit te halen. We voelden aan wat de drijfveren van de verschillende directieleden waren en hielpen hen in hun persoonlijke proces. Onze rol van klankbord – en soms van luis in de pels – hielp de directie om boven zichzelf uit te stijgen en nieuwe, betere alternatieven te ontdekken.

ROMA: ADVISEREN BIJ STRATEGISCHE KEUZES EN VERWERVING MEERDERHEIDSAANDEEL
“Met Joop van Waas als klankbord hebben wij ons doel naar volle tevredenheid bereikt, waarbij wij ons realiseren dat we nog lang niet klaar zijn. Met Perficio als sparringspartner blijven we scherp.”

JOHAN WOESTENBERG EN HERMAN VAN LEEUWEN DGA'S, ROMA NEDERLAND

PERFICIO CONTACTPERSONEN

Andere cases over Strategievorming en implementatie

 • Groenhuysen
  Groenhuysen

  Adviseren bij de transitie naar nieuwe manieren van wonen

 • De Kring
  De Kring

  Een nieuw bedrijfsplan opstellen

 • Makro Breda
  Makro Breda

  Inspirerende personeelsbijeenkomst missie, visie en strategie.

 • Zorghotel Helmond
  Zorghotel Helmond

  Initiatiefnemers adviseren bij het uitwerken van de samenwerking.

 • StartersCentrum Bergen op Zoom
  StartersCentrum Bergen op Zoom

  Opzetten naar voorbeeld van Roosendaal

 • ZuidZorg
  ZuidZorg

  Inzichtelijk maken en herpositioneren van bedrijfsonderdelen.

 • ZuidZorg
  ZuidZorg

  Maken van een bedrijfsplan voor de lange termijn.

 • StartersCentrum Roosendaal
  StartersCentrum Roosendaal

  Samenwerkingsmodel ontwikkelen.

 • Werk en Vakmanschap
  Werk en Vakmanschap

  Formuleren werkvisie en deze eenduidig uitdragen.

 • Sonovation
  Sonovation

  Begeleiding verkoop bedrijf.

 • The Tanis Group
  The Tanis Group

  Een merk bouwen in de internationale business-to-businessmarkt.

 • Gemeente Roosendaal
  Gemeente Roosendaal

  Een workshop organiseren om de omgang met verbonden partijen binnen de gemeente Roosendaal te bespreken

 • Veris Bouwmaterialengroep B.V.
  Veris Bouwmaterialengroep B.V.

  Het inzichtelijk maken van strategische vraagstukken en besluitvorming hierover.

 • Movir
  Movir
 • Zuyd Hogeschool Opstellen OGSM en Kaderbrief
  Zuyd Hogeschool Opstellen OGSM en Kaderbrief

  Zuyd wil aan de slag met het aanbrengen van meer focus bij de invulling van de strategische kaders om daarmee haar route te bepalen en aan de kaderbrief voor 2017/2018 invulling te geven.

© 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement