Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  StartersCentrum Roosendaal

StartersCentrum Roosendaal

DE VRAAG VAN STICHTING STARTERSCENTRUM ROOSENDAAL

In Roosendaal waren diverse partijen vanuit de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven bezig met initiatieven voor startende ondernemers. Dit zorgde voor overlap en onduidelijkheid. Perficio Adviseurs is gevraagd een haalbaarheidsonderzoek te doen naar het oprichten van een StartersCentrum, waarbinnen alle kennis en praktische ondersteuning voor startende ondernemers is gebundeld.

HET ANTWOORD VAN PERFICIO ADVISEURS

Richting:  De overheid, onderwijsinstellingen en (grote) ondernemingen bieden graag de helpende hand aan startende ondernemers. Maar wat hebben die precies nodig? Het haalbaarheidsonderzoek bracht de behoeften in kaart. Daarnaast is tijdens het onderzoek het samenwerkingsconcept met alle betrokken partijen uitgewerkt. We hebben hiervoor een gemeenschappelijke missie en visie geformuleerd, de benodigde kernkwaliteiten vastgesteld en de kernwaarden voor onderlinge samenwerking vertaald naar gewenst gedrag. Met de politiek zijn heldere afspraken gemaakt over de juridische vorm en de zeggenschap. Een stichting met een onafhankelijk bestuur en een uitgebreid netwerk van bekwame partners uit alle denkbare branches vormt een solide basis voor het StartersCentrum Roosendaal: één loket voor starters.

Route:  Met welke vraag je als startende ondernemer ook rondloopt, het Starterscentrum heeft een passende oplossing. Voor mensen die nog in de startblokken staan, maar ook voor ondernemers die al enkele jaren bezig zijn. Ervaren ondernemers fungeren als coach en via speciale bijeenkomsten vergroten de starters hun netwerk en kennis. De gemeente en een woningcorporatie stelden meerdere panden beschikbaar die door startende ondernemers uit de bouw werden opgeknapt tot bedrijfsverzamelgebouw. Door gunstige huurtarieven en flexibele voorwaarden is het voor starters eenvoudig om hier een eigen kantoor, werkplaats of opslagruimte te openen. Ook bij de partners van het Starterscentrum krijgen zij korting op diverse diensten.

Resultaat:  Dankzij de inzet van het StartersCentrum weten startende ondernemers elkaar te vinden. De ervaren coaches helpen hen verder op weg. Studenten van het ROC bemensen het loket, organiseren evenementen en ondersteunen startende ondernemers. De bedrijfsverzamelgebouwen zitten nagenoeg vol en vormen een belangrijke economische impuls voor de wijken waarin zij staan. Duidelijk een win-winsituatie. Perficio Adviseurs zette het concept voor het Starterscentrum stevig weg, waardoor het een aanzienlijke toegevoegde waarde kreeg voor de lokale economie. De juiste mensen zitten op de juiste plaats en praten op ieder niveau mee. Na ruim 2,5 jaar vormt het Starterscentrum Roosendaal een eerste kern, gevolgd door het StartersCentrum Bergen Op Zoom, dat nog echt in de kinderschoenen staat. Vanuit deze positie kan dit initiatief op termijn uitgroeien tot een succes in de vorm van een stabiel StartersCentrum West-Brabant.

Links
STARTERSCENTRUM ROOSENDAAL
“Perficio heeft de drie O's zodanig weten te verbinden, dat een stevig fundament is gelegd onder het Starterscentrum, nu en in de toekomst.”

JAN SMEEKENS VOORZITTER, STARTERSCENTRUM ROOSENDAAL

PERFICIO CONTACTPERSONEN

Andere cases over Strategievorming en implementatie

 • Groenhuysen
  Groenhuysen

  Adviseren bij de transitie naar nieuwe manieren van wonen

 • De Kring
  De Kring

  Een nieuw bedrijfsplan opstellen

 • Makro Breda
  Makro Breda

  Inspirerende personeelsbijeenkomst missie, visie en strategie.

 • Zorghotel Helmond
  Zorghotel Helmond

  Initiatiefnemers adviseren bij het uitwerken van de samenwerking.

 • StartersCentrum Bergen op Zoom
  StartersCentrum Bergen op Zoom

  Opzetten naar voorbeeld van Roosendaal

 • ZuidZorg
  ZuidZorg

  Inzichtelijk maken en herpositioneren van bedrijfsonderdelen.

 • ZuidZorg
  ZuidZorg

  Maken van een bedrijfsplan voor de lange termijn.

 • Werk en Vakmanschap
  Werk en Vakmanschap

  Formuleren werkvisie en deze eenduidig uitdragen.

 • Roma
  Roma

  Adviseren bij strategische keuzes en verwerving meerderheidsaandeel.

 • Sonovation
  Sonovation

  Begeleiding verkoop bedrijf.

 • The Tanis Group
  The Tanis Group

  Een merk bouwen in de internationale business-to-businessmarkt.

 • Gemeente Roosendaal
  Gemeente Roosendaal

  Een workshop organiseren om de omgang met verbonden partijen binnen de gemeente Roosendaal te bespreken

 • Veris Bouwmaterialengroep B.V.
  Veris Bouwmaterialengroep B.V.

  Het inzichtelijk maken van strategische vraagstukken en besluitvorming hierover.

 • Movir
  Movir
 • Zuyd Hogeschool Opstellen OGSM en Kaderbrief
  Zuyd Hogeschool Opstellen OGSM en Kaderbrief

  Zuyd wil aan de slag met het aanbrengen van meer focus bij de invulling van de strategische kaders om daarmee haar route te bepalen en aan de kaderbrief voor 2017/2018 invulling te geven.

© 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement