Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  Summa College cultuurlanceringsdag

Summa College: implementatie nieuwe cultuur en werkwijze

De vraag van het Summa College

Hoe introduceren we een nieuwe werkwijze die standhoudt?

Het Summa College is een onderwijsinstelling die bestaat uit 22 mbo-scholen en 72 onderwijsteams. Deze grote organisatie wilde zijn missie en visie goed implementeren in het dagelijks werk van de docenten en overige medewerkers. Daarvoor was het belangrijk om samen vast te stellen wat die nieuwe manier van werken is en hoe je elkaar daarop aanspreekt. Deze twee zaken werden binnen ieder onderwijscluster geïntroduceerd tijdens de Clustercultuurdag.

Het antwoord van Perficio Adviseurs

Richting Een nieuwe werkwijze betekent een verandering in het gedrag van medewerkers. Dat begint met het achterhalen van wat er niet werkt. Daarnaast is het nodig dat de medewerkers de nieuwe kernwaarden beschrijven in werkafspraken en concreet gedrag. Hoe werken we voortaan en – heel belangrijk – hoe spreken we elkaar aan op gedrag?

Route Tijdens de Clustercultuurdag kregen de medewerkers eerst de ruimte om te vertellen wat er op dat moment niet werkte in de organisatie. De directie en het managementteam namen al deze punten mee en gaven ze een status (meteen doen, inplannen of accepteren) en een actiehouder. Ondertussen gingen de medewerkers aan de slag met de nieuwe kernwaarden. Die vertaalden zij naar werkafspraken en concreet gedrag. Ook besteedden zij aandacht aan de wijze waarop je feedback kunt geven en ontvangen. De directie en het managementteam presenteerden vervolgens hun actielijst en stelden de nieuwe werkwijze vast.

Resultaat Binnen het Ster College, een onderdeel van het Summa College, kwam veel positieve energie vrij. De medewerkers gingen enthousiast aan de slag met de nieuwe werkwijze en cultuur. Perficio Adviseurs en How Company begeleidden de medewerkers, de managers en de directie tijdens deze enerverende dag, die heel wat losmaakte binnen de organisatie. Een goede ondersteuning tijdens de dag zelf en de inzet van interne communicatie tijdens het hele traject zorgden ervoor dat de nieuwe werkwijze inmiddels is ingebed in de organisatie.

SUMMA COLLEGE: IMPLEMENTATIE NIEUWE CULTUUR EN WERKWIJZE
Clustercultuurdag Ster College
“Tijdens de voorbereiding, uitvoering en afhandeling van onze cultuurdag hebben wij enorm veel ondersteuning gekregen van Perficio. Tijdens de cultuurdag kwam een mooie uitspraak van Nelson Mandela naar voren: “Als je iets goeds ziet, geef dan een compliment. Als je iets fouts ziet, bied dan je hulp aan”. Ik sluit me hier volledig bij aan en dat betekent dat ik Perficio een heel groot compliment moet geven!”

PIETER SANDERS DIRECTEUR, SUMMA COLLEGE, STERCOLLEGE

PERFICIO CONTACTPERSONEN

Andere cases over Cultuur- en organisatieontwikkeling

 • Da Vinci College Roosendaal: samenwerken in teams
  Da Vinci College Roosendaal: samenwerken in teams

  Leren om beter samen te werken en meer verantwoordelijkheid te nemen.

 • Gemeente Etten-Leur
  Gemeente Etten-Leur

  Verandering structuur en aansturing organisatie.

 • Summa College interne communicatie
  Summa College interne communicatie

  Interne communicatie bij verandering van cultuur en werkwijze.

 • Summa College: een goed werkende PDCA-cyclus
  Summa College: een goed werkende PDCA-cyclus

  Inrichting en implementatie besturingsmodel en reviewstructuur.

 • Het Witte Paard
  Het Witte Paard

  Professionaliseren van de organisatie en ontwikkelen van één cultuur.

 • Summa College, Ontwikkeling kwaliteitszorg
  Summa College, Ontwikkeling kwaliteitszorg

  Formuleren strategische koers.

 • Aan de Stegge
  Aan de Stegge
 • Gemeente Breda: Ontwikkeling zelforganisatie
  Gemeente Breda: Ontwikkeling zelforganisatie
© 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement