Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  Summa College: een goed werkende PDCA-cyclus

Summa College: inrichting en implementatie besturingsmodel en reviewstructuur

DE VRAAG VAN SUMMA COLLEGE

Hoe maken wij op alle managementniveaus direct bespreekbaar wat er speelt in de onderwijsteams?

Het Summa College is een onderwijsinstelling die bestaat uit 22 mbo-scholen en 72 onderwijsteams. De organisatie wilde een besturingsmodel en overlegstructuur die  de communicatie tussen de docenten, het management en het college van bestuur verbeteren, zodat direct gestuurd kan worden op de gewenste resultaten. Perficio Adviseurs heeft, samen met de verantwoordelijken, een reviewstructuur ingevoerd waarin alle betrokkenen kunnen aangeven wat er speelt binnen de organisatie. Hierdoor kan direct worden bijgestuurd.

HET ANTWOORD VAN PERFICIO ADVISEURS

Richting:  Om een vloot van ruim zeventig onderwijsteams binnen het Summa College goed te besturen, is een duidelijk besturingsmodel en heldere overlegstructuur nodig. De docenten, teamleiders, de managementteams op clusterniveau en het college van bestuur hebben met elkaar een overleg (review) ingericht. Zo kunnen alle issues die spelen in een team binnen drie weken besproken worden en kan daarna binnen één week besluitvorming plaatsvinden.

Route:  Perficio Adviseurs introduceerde een reviewstructuur, waarin vijf keer per jaar overleg plaatsvindt tussen de verschillende niveaus van het Summa College. Ook introduceerden we de bijbehorende besturingsmodel, hulpmiddelen en werkwijze. Tijdens ieder overleg bespreken de deelnemers hun successen, zorgen, resultaten en nieuwe ontwikkelingen binnen hun onderwijsteam. Zo komen de voortgang en de knelpunten in beeld en kunnen de juiste besluiten worden genomen.

Resultaat:  Het Summa College werkt nu volgens de nieuwe reviewstructuur. Dat vroeg in het begin de nodige begeleiding, maar stap voor stap maken de medewerkers zich deze nieuwe manier van werken eigen. De kwaliteit van de overleggen en de stuurinformatie neemt toe. De organisatie praat in termen van successen en verbeteringen; er is geen sprake van een afrekencultuur. Informatie van de ‘voorkant’ (de docenten) gaat echt leven en bereikt binnen drie weken de ‘achterkant’ (het bestuur), waarna besluiten worden genomen en teruggekoppeld.

Links

Lees meer over de ervaringen met de implementatie van de reviewstructuur in de onderwijsteams in bijgaand artikel uit het Summa College personeelsblad: Ervaringen met de nieuwe reviewstructuur.

SUMMA COLLEGE: INRICHTING EN IMPLEMENTATIE BESTURINGSMODEL EN REVIEWSTRUCTUUR
Wat en Hoe Aanpak op het Summa College
PERFICIO CONTACTPERSONEN

Andere cases over Cultuur- en organisatieontwikkeling

  • Da Vinci College Roosendaal: samenwerken in teams
    Da Vinci College Roosendaal: samenwerken in teams

    Leren om beter samen te werken en meer verantwoordelijkheid te nemen.

  • Gemeente Etten-Leur
    Gemeente Etten-Leur

    Verandering structuur en aansturing organisatie.

  • Summa College cultuurlanceringsdag
    Summa College cultuurlanceringsdag

    Implementatie nieuwe cultuur en werkwijze

  • Summa College interne communicatie
    Summa College interne communicatie

    Interne communicatie bij verandering van cultuur en werkwijze.

  • Het Witte Paard
    Het Witte Paard

    Professionaliseren van de organisatie en ontwikkelen van één cultuur.

  • Summa College, Ontwikkeling kwaliteitszorg
    Summa College, Ontwikkeling kwaliteitszorg

    Formuleren strategische koers.

  • Aan de Stegge
    Aan de Stegge
  • Gemeente Breda: Ontwikkeling zelforganisatie
    Gemeente Breda: Ontwikkeling zelforganisatie
© 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement