Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  Summa College interne communicatie

Summa College: interne communicatie bij verandering van cultuur en werkwijze

DE VRAAG VAN SUMMA COLLEGE

Hoe zorgen we ervoor dat de samenhang binnen dit verandertraject zichtbaar blijft? 

Het Summa College is een onderwijsinstelling die bestaat uit 22 mbo-scholen en 72 onderwijsteams. Om de communicatie tussen de docenten, het management en het college van bestuur te verbeteren, hielp Perficio Adviseurs bij de invoering van een reviewstructuur. Hierdoor kan de organisatie direct bijsturen. Het Summa College vroeg daarnaast ondersteuning bij de interne communicatie, zodat de samenhang van de veranderingsaanpak voor alle betrokkenen zichtbaar blijft.

HET ANTWOORD VAN PERFICIO ADVISEURS

Richting:  Om een verandertraject binnen een grote organisatie te laten slagen, is een slimme inzet van interne communicatie cruciaal. Zo blijven de medewerkers, managers en bestuurders goed geïnformeerd over wat er gaande is en hoe dit past binnen het grotere geheel. Perficio Adviseurs zette hiervoor bewust bestaande communicatiekanalen in, zoals het intranet.

Route: De communicatieafdeling van het Summa College kreeg praktische ondersteuning tijdens het verandertraject. Op het intranet kwam een speciaal gedeelte met informatie, modules en filmpjes. Daarnaast werden alle ‘best practices’ verzameld en verder aangevuld. Zo hielp Perficio Adviseurs om de samenhang van de verschillende veranderingen en ontwikkelingen voor iedereen in beeld te houden. Ook tijdens de studiedagen, die toch al gepland stonden, werd met leuke werkvormen aandacht besteed aan de veranderingen. Hiervan verschenen verslagen en foto’s op het intranet.

Resultaat: Het Summa College is inmiddels een eind op weg in het verandertraject. Consequente en consistente interne communicatie blijkt een voorwaarde voor succes. Perficio Adviseurs maakte slim gebruik van bestaande communicatiemiddelen en –kanalen en sloot zo veel mogelijk aan bij de dagelijkse praktijk. Hierdoor kwamen de voortgang, de successen en de samenhang duidelijk in beeld voor iedereen. Dit hield de positieve energie vast en zorgde voor een duurzame inbedding van de nieuwe cultuur en werkwijze in de organisatie.

SUMMA COLLEGE: INTERNE COMMUNICATIE BIJ VERANDERING VAN CULTUUR EN WERKWIJZE
PERFICIO CONTACTPERSONEN

Andere cases over Cultuur- en organisatieontwikkeling

 • Da Vinci College Roosendaal: samenwerken in teams
  Da Vinci College Roosendaal: samenwerken in teams

  Leren om beter samen te werken en meer verantwoordelijkheid te nemen.

 • Gemeente Etten-Leur
  Gemeente Etten-Leur

  Verandering structuur en aansturing organisatie.

 • Summa College cultuurlanceringsdag
  Summa College cultuurlanceringsdag

  Implementatie nieuwe cultuur en werkwijze

 • Summa College: een goed werkende PDCA-cyclus
  Summa College: een goed werkende PDCA-cyclus

  Inrichting en implementatie besturingsmodel en reviewstructuur.

 • Het Witte Paard
  Het Witte Paard

  Professionaliseren van de organisatie en ontwikkelen van één cultuur.

 • Summa College, Ontwikkeling kwaliteitszorg
  Summa College, Ontwikkeling kwaliteitszorg

  Formuleren strategische koers.

 • Aan de Stegge
  Aan de Stegge
 • Gemeente Breda: Ontwikkeling zelforganisatie
  Gemeente Breda: Ontwikkeling zelforganisatie
© 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement