Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  Summa College, Ontwikkeling kwaliteitszorg

Summa College, Ontwikkeling kwaliteitszorg

Het Summa College bestaat uit 22 scholen voor middelbaar beroepsonderwijs. De onderwijsorganisatie biedt meer dan 200 beroepsopleidingen in verschillende leerwegen en op verschillende niveaus. Summa College, gevestigd in de Brainport Regio Eindhoven, levert in nauwe samenwerking met bedrijven en instellingen uitdagend en kwalitatief hoogwaardig onderwijs.

De vraag van Summa College

In 2015 heeft het Summa College, in samenwerking met Perficio Adviseurs, de strategische koers geformuleerd en met de Waarom, Hoe en Wat aanpak een cultuur- en organisatie ontwikkelingstraject ondersteunt. In aansluiting daarop wilde de organisatie invulling geven aan de verdere ontwikkeling van de kwaliteitszorg. Vanwege de onafhankelijk positie, de expertise, de betrokkenheid en het vertrouwen in Patrick ’t Hart is gekozen om deze adviseur van Perficio bij dit proces te betrekken.

Het antwoord

RICHTING
Het Summa College wil kwaliteit hoogwaardig onderwijs bieden. Een goede inrichting van de kwaliteitszorg is daarbij van groot belang om onderwijsteams in staat te stellen het onderwijs continue te kunnen verbeteren. De organisatie wil daartoe de kaders rondom kwaliteitszorg concretiseren. Wat betekent kwaliteitszorg en op welke wijze kan de organisatie hier op een goede wijze invulling aan geven? Daarnaast wil de organisatie medewerkers op alle niveaus betrekken in het proces rondom kwaliteitszorg. Hierdoor wordt er draagvlak gecreëerd en kunnen medewerkers hier zelf invulling aan geven.

ROUTE
Het startpunt voor dit traject was een audit om het beeld rondom kwaliteitszorg scherp te krijgen. Aan de hand van de uitkomsten zijn er werksessies georganiseerd waarin een werkgroep van medewerkers, op verschillende niveaus, met elkaar in gesprek gingen over dit thema. In deze werksessies zijn de ingrediënten voor de kwaliteitszorg bepaald vanuit de instrumenten die het Summa College beschikbaar heeft. Er zijn zes hoofdonderwerpen voor kwaliteitszorg bepaald, waaronder het kwaliteitsportfolio. In dit portfolio is alle informatie opgenomen die voor teams relevant is als het gaat om kwaliteitszorg. Het portfolio maakt zichtbaar wat kwaliteitszorg omvat en vooral hoe het onderwijsteam hier aantoonbaar invulling aan geeft.

RESULTAAT

 • Het Summa College heeft een pragmatisch en concreet beeld van de invulling van de kwaliteitszorg binnen de organisatie.
 • De zes belangrijkste onderwerpen zijn inzichtelijk gemaakt waarbij de instrumenten, die beschikbaar zijn binnen de organisatie, zijn opgenomen.
 • Er is draagvlak binnen de organisatie ontstaan om invulling te geven aan de volgende ontwikkelingsstap van kwaliteitszorg.
 • Er is een positieve beweging op gang gekomen waarbij medewerkers het belang van kwaliteitszorg onderkennen en de verantwoordelijkheid nemen om hiermee aan de slag te gaan.
 • De aanpak heeft bijgedragen aan een hogere score op het gebied van kwaliteitszorg door de onderwijsinspectie. Hiermee heeft de organisatie de erkenning gekregen voor het organisatie-ontwikkelingstraject dat zij heeft doorlopen alsmede voor de inspanningen ten aanzien van de kwaliteitszorg. 
SUMMA COLLEGE, ONTWIKKELING KWALITEITSZORG
PERFICIO CONTACTPERSONEN

Andere cases over Cultuur- en organisatieontwikkeling

 • Da Vinci College Roosendaal: samenwerken in teams
  Da Vinci College Roosendaal: samenwerken in teams

  Leren om beter samen te werken en meer verantwoordelijkheid te nemen.

 • Gemeente Etten-Leur
  Gemeente Etten-Leur

  Verandering structuur en aansturing organisatie.

 • Summa College cultuurlanceringsdag
  Summa College cultuurlanceringsdag

  Implementatie nieuwe cultuur en werkwijze

 • Summa College interne communicatie
  Summa College interne communicatie

  Interne communicatie bij verandering van cultuur en werkwijze.

 • Summa College: een goed werkende PDCA-cyclus
  Summa College: een goed werkende PDCA-cyclus

  Inrichting en implementatie besturingsmodel en reviewstructuur.

 • Het Witte Paard
  Het Witte Paard

  Professionaliseren van de organisatie en ontwikkelen van één cultuur.

 • Aan de Stegge
  Aan de Stegge
 • Gemeente Breda: Ontwikkeling zelforganisatie
  Gemeente Breda: Ontwikkeling zelforganisatie
© 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement