Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  Unicorn cultuurontwikkeling

Unicorn cultuur- en organisatieontwikkeling

 

Dagelijks eten meer dan 150 miljoen mensen over de hele wereld producten van Unicorn Grain Specialties. Dit bedrijf werkt al meer dan 100 jaar met passie aan het creëren van een gezonde en betere voedselbeleving. Unicorn ontwikkelde zich van meelfabriek tot innovatieve businesspartner in functional ingredients met een duidelijke missie.

De vraag van Unicorn

De missie en visie van Unicorn zijn uitgewerkt in een company-breed programma United Vision. Het is van belang dat dit gedragen wordt door de gehele organisatie. Daarvoor heeft Unicorn Perficio Adviseurs en How Company gevraagd een programma te ontwikkelen.

Het antwoord van Perficio


RICHTING

Gekozen is voor een gefaseerde integrale aanpak waarbij het traject is gestart met het MT en de 2e managementlaag en in de tweede fase afdeling/ploegen en teams zijn meegenomen. In 2015 is gestart met het tweejarige traject waarbij er veel aandacht was voor het Waarom, Hoe en Wat. Daarbij zij de volgende stappen gezet:

 • Het opnieuw vaststellen en daadwerkelijk ‘doorleven’ van de missie en visie van de Unicorn organisatie.
 • Het vaststellen van de gewenste cultuur en de organisatie door de kernwaarden door te vertalen in concrete werkafspraken.
 • Definiëren en implementeren van een eenduidige managementstijl en aanspreekcultuur op gewenst en ongewenst gedrag in de gehele organisatie.
 • Vaststellen en begeleiden van de persoonlijke ontwikkelpunten van leidinggevenden.
 • Het zich eigen maken en in de dagelijkse praktijk implementeren van effectieve gereedschappen op het gebied van communicatiestijlen, het geven van feedback, het managen van verwachtingen tussen elkaar en het coachen van de omgeving.
 • Herkennen van het eigen contraproductief gedrag, de rol die wij spelen en het nemen van eigen verantwoordelijkheid

ROUTE

In fases zijn onderstaande stappen in 2015 en 2016 doorlopen waarbij zowel het MT als medewerkers zijn meegenomen in de nieuwe cultuur en deze eigen hebben gemaakt:

 • Inhouse training Persoonlijk leiderschap (CFE) 
 • Officiële kick off met alle medewerkers
 • Werksessies over het ontwikkelen van een bewuste cultuur
 • Vaststellen en begeleiden van persoonlijke ontwikkelpunten van de leidinggevende
 • Ontwikkelen van voorbeeld gedrag
 • Vertalen Strategie naar afdeling/team niveau
 • Voortgangsoverleg herijken
 • Open training Leadership for Excellence (LFE)
 • Communicatiestijlen dag voor alle medewerkers
 • Een Cultuurlanceringsdag voor alle medewerkers
 • Creëren partnerschip tussen ondersteunende afdelingen en de productie
 • Het inrichten van een bottom-up businessplan proces voor afdelingen en teams

RESULTAAT

De organisatie heeft een gedragen en doorleefde missie en visie

 • De Unicorn kernwaarden zijn vertaald naar concreet gedrag waar ze elkaar op kunnen aanspreken
 • Er is een eenduidige managementstijl en aanspreekcultuur op gewenst en ongewenst gedrag in de gehele organisatie, waarbij het management daadwerkelijk voorbeeldgedrag laat zien en erop aanspreekbaar is
 • Er is een, door het MT en twee teams gedragen, verbeter- en ontwikkelplan per afdeling, waarin duidelijk is vastgesteld welke acties ondernomen moeten worden om de vastgestelde ambities te realiseren
 • Er is een duidelijk actieplan t.a.v. van de doorontwikkeling van de overlegstructuur binnen Unicorn (performance management)

Nieuws
UNICORN CULTUUR- EN ORGANISATIEONTWIKKELING
“'Door te investeren in onze medewerkers is Unicorn klaar voor de toekomst'”

PIETER SPANJERS CEO UNICORN GRAIN SPECIALTIES

PERFICIO CONTACTPERSONEN
© 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement