Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  Veris Bouwmaterialengroep B.V.

Veris Bouwmaterialengroep

Veris Bouwmaterialengroep BV (Veris) is de serviceorganisatie van haar 29 aandeelhouders die samen ruim 100 vestigingen onder de formulenamen Bouwcenter en Stiho exploiteren. De kernfuncties van Veris zijn het verzorgen van de inkoop, logistiek, centrale facturering, automatisering, marketing en formuleontwikkeling. De 29 aandeelhouders zijn allen familiebedrijven met als kerntaak de handel in hout en bouwmaterialen op meer dan 100 locaties in Nederland.

DE VRAAG VAN VERIS

Veris heeft Perficio Adviseurs ingeschakeld om strategische vraagstukken inzichtelijk te maken en daar besluiten met de aandeelhouders over te nemen. Daarbij is draagvlak bij die aandeelhouders een belangrijk aandachtspunt voor de implementatie en het succes.

HET ANTWOORD VAN PERFICIO ADVISEURS

RICHTING

Veris wil, samen met de aandeelhouders, koers gaan bepalen en een duidelijke strategie formuleren. Belangrijk bij de bepaling van deze koers is dat alle aandeelhouders hierbij betrokken zijn en inbreng hebben. Daarom is Veris met Perficio Adviseurs aan de slag gegaan om helderheid te krijgen rondom een aantal strategische vraagstukken.

ROUTE

In de eerste fase heeft Perficio Adviseurs alle aandeelhouders de ruimte geboden om zijn of haar mening in te brengen. Daarvoor hebben we de digitale tool Primoforum ingezet. Door eerst een aantal stellingen en open vragen via Primoforum voor te leggen over de te nemen besluiten, werd duidelijk welke overeenkomsten en verschillen er waren. Vervolgens is er een werkgroep samengesteld waar deze verschillende onderdelen zijn uitgewerkt tot een helder voorstel. Tijdens de eerste formulevergadering heeft Perficio Adviseurs de kaders neergezet. Door iedereen in de organisatie bij de besluitvorming te betrekken is er draagvlak en vertrouwen ontstaan. Een basis waarmee de organisatie in de toekomst de koers verder kan bepalen.

RESULTAAT

 • Er is een betere structuur binnen de organisatie om strategische besluiten te nemen
 • Er is helderheid ontstaan over de strategie en positionering van de organisatie
 • Door dit traject heeft de organisatie een structuur gecreëerd waarmee toekomstige plannen op strategische niveau kunnen worden uitgewerkt

VERIS BOUWMATERIALENGROEP
“'René is een pragmatische visionair die uitstekend kan luisteren en steeds weer de essenties weet te vinden.'”

ANDRIES BAKS DIRECTEUR VERIS BOUWMATERIALENGROEP B.V.

PERFICIO CONTACTPERSONEN

Andere cases over Strategievorming en implementatie

 • Groenhuysen
  Groenhuysen

  Adviseren bij de transitie naar nieuwe manieren van wonen

 • De Kring
  De Kring

  Een nieuw bedrijfsplan opstellen

 • Makro Breda
  Makro Breda

  Inspirerende personeelsbijeenkomst missie, visie en strategie.

 • Zorghotel Helmond
  Zorghotel Helmond

  Initiatiefnemers adviseren bij het uitwerken van de samenwerking.

 • StartersCentrum Bergen op Zoom
  StartersCentrum Bergen op Zoom

  Opzetten naar voorbeeld van Roosendaal

 • ZuidZorg
  ZuidZorg

  Inzichtelijk maken en herpositioneren van bedrijfsonderdelen.

 • ZuidZorg
  ZuidZorg

  Maken van een bedrijfsplan voor de lange termijn.

 • StartersCentrum Roosendaal
  StartersCentrum Roosendaal

  Samenwerkingsmodel ontwikkelen.

 • Werk en Vakmanschap
  Werk en Vakmanschap

  Formuleren werkvisie en deze eenduidig uitdragen.

 • Roma
  Roma

  Adviseren bij strategische keuzes en verwerving meerderheidsaandeel.

 • Sonovation
  Sonovation

  Begeleiding verkoop bedrijf.

 • The Tanis Group
  The Tanis Group

  Een merk bouwen in de internationale business-to-businessmarkt.

 • Gemeente Roosendaal
  Gemeente Roosendaal

  Een workshop organiseren om de omgang met verbonden partijen binnen de gemeente Roosendaal te bespreken

 • Movir
  Movir
 • Zuyd Hogeschool Opstellen OGSM en Kaderbrief
  Zuyd Hogeschool Opstellen OGSM en Kaderbrief

  Zuyd wil aan de slag met het aanbrengen van meer focus bij de invulling van de strategische kaders om daarmee haar route te bepalen en aan de kaderbrief voor 2017/2018 invulling te geven.

© 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement