Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  Waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel

Waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel: onderzoek naar samenwerking

De vraag

Onafhankelijk onderzoek verrichten naar de mogelijkheden voor succesvolle samenwerking tussen drie waterschappen op het gebied van digitaal zaakgericht werken.

De waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel zijn op zoek naar mogelijkheden voor samenwerking. Zij namen Perficio Adviseurs in de arm om de mogelijkheden te onderzoeken en de consequenties inzichtelijk te maken.

Het antwoord van Perficio Adviseurs

Richting:  Allereerst was inzicht nodig in de verschillen en overeenkomsten tussen de drie organisaties. Perficio Adviseurs bestudeerde alle relevante ambitiedocumenten en interviewde de directeuren, managers, enkele DIV-medewerkers en groepjes gebruikers van het documentmanagementsysteem.

Route:  Met deze informatie en diverse modellen heeft Perficio Adviseurs een analyse gemaakt. Hierbij zijn bricks (het gebouw), bytes (de ICT-middelen en –systemen) en behaviour (de omgang met medewerkers) met elkaar vergeleken. Hieruit kwamen geen grote verschillen naar voren, terwijl die door de mensen wel ervaren werden. Het grootste verschil bleek in de cultuur te zitten. Het advies was om een gezamenlijke stip op de horizon vast te stellen en hier geleidelijk en ieder op zijn eigen manier naar toe te groeien. Van elkaar leren door samen te werken en bij elkaar in de organisatie mee te kijken en mee te doen.

Resultaat:  De stuurgroep herkende deze bevindingen en nam het advies over. Door minder te focussen op de verschillen en de inhoud en meer te kijken naar de overeenkomsten en het proces, zetten de waterschappen de komende jaren samen stappen. Door concrete voorbeelden te selecteren, zoals klachtenafhandeling door een contactcentrum, werkt iedere organisatie hetzelfde proces uit met dezelfde stappen, maar binnen zijn eigen systeem en cultuur. Hierbij wordt digitaal zaakgericht werken ingezet om de interne en externe organisatie kwalitatief beter te faciliteren, bijvoorbeeld op het gebied van digitale dienstverlening.

WATERSCHAPPEN AA EN MAAS, BRABANTSE DELTA EN DE DOMMEL: ONDERZOEK NAAR SAMENWERKING
PERFICIO CONTACTPERSONEN
© 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement