Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  Werk en Vakmanschap

Werk en Vakmanschap: formuleren werkvisie en deze eenduidig uitdragen

DE VRAAG VAN WERK EN VAKMANSCHAP

Werk en Vakmanschap is een coöperatie van technische bedrijven, die de instroom van jongeren in de techniek wil bevorderen. Het management wilde graag dat alle medewerkers de werkwijze van Werk en Vakmanschap goed uit konden dragen en nam Perficio Adviseurs in de arm om hierbij te helpen.

HET ANTWOORD VAN PERFICIO ADVISEURS

Richting:  Waar staat Werk en Vakmanschap voor en wat wil de organisatie betekenen? En hoe kunnen de missie, visie, kernwaarden en kernkwaliteiten landen bij de medewerkers, die nogal geografisch verspreid werken? Perficio Adviseurs ontwikkelde een plan van aanpak en begeleidde het management en de medewerkers.

Route:  Het managementteam ging aan de slag om de missie, visie, kernwaarden en kernkwaliteiten van Werk en Vakmanschap te formuleren. Dit leverde een handzaam boekje op, dat een leidraad vormde voor de hele organisatie. Medewerkers namen in kleine groepen deel aan inspirerende workshops en dachten actief mee over de uitwerking van deze leidraad in de praktijk. Hierdoor ontstond veel draagvlak. Binnen de verschillende vestigingen werden verbeteringen besproken en actieplannen opgesteld.

Resultaat:  Alle mensen binnen Werk en Vakmanschap dragen het verhaal van de organisatie eenduidig uit. De missie en visie zitten als gegoten en kunnen rekenen op veel draagvlak. Perficio begeleidde de workshops met het managementteam, dat veel ruimte en tijd nam om dit proces goed te laten verlopen. Door leuke werkvormen en een gedegen aanpak gingen de medewerkers met veel energie gericht aan de slag met dit project. Zo ontstonden diverse verbeterplannen binnen de vestigingen van Werk en Vakmanschap.

WERK EN VAKMANSCHAP: FORMULEREN WERKVISIE EN DEZE EENDUIDIG UITDRAGEN
“Met onze WerkVisie is het voor iedereen duidelijk waar wij voor staan.”

MARCEL WIJNEN DIRECTEUR, WERK EN VAKMANSCHAP

PERFICIO CONTACTPERSONEN

Andere cases over Strategievorming en implementatie

 • Groenhuysen
  Groenhuysen

  Adviseren bij de transitie naar nieuwe manieren van wonen

 • De Kring
  De Kring

  Een nieuw bedrijfsplan opstellen

 • Makro Breda
  Makro Breda

  Inspirerende personeelsbijeenkomst missie, visie en strategie.

 • Zorghotel Helmond
  Zorghotel Helmond

  Initiatiefnemers adviseren bij het uitwerken van de samenwerking.

 • StartersCentrum Bergen op Zoom
  StartersCentrum Bergen op Zoom

  Opzetten naar voorbeeld van Roosendaal

 • ZuidZorg
  ZuidZorg

  Inzichtelijk maken en herpositioneren van bedrijfsonderdelen.

 • ZuidZorg
  ZuidZorg

  Maken van een bedrijfsplan voor de lange termijn.

 • StartersCentrum Roosendaal
  StartersCentrum Roosendaal

  Samenwerkingsmodel ontwikkelen.

 • Roma
  Roma

  Adviseren bij strategische keuzes en verwerving meerderheidsaandeel.

 • Sonovation
  Sonovation

  Begeleiding verkoop bedrijf.

 • The Tanis Group
  The Tanis Group

  Een merk bouwen in de internationale business-to-businessmarkt.

 • Gemeente Roosendaal
  Gemeente Roosendaal

  Een workshop organiseren om de omgang met verbonden partijen binnen de gemeente Roosendaal te bespreken

 • Veris Bouwmaterialengroep B.V.
  Veris Bouwmaterialengroep B.V.

  Het inzichtelijk maken van strategische vraagstukken en besluitvorming hierover.

 • Movir
  Movir
 • Zuyd Hogeschool Opstellen OGSM en Kaderbrief
  Zuyd Hogeschool Opstellen OGSM en Kaderbrief

  Zuyd wil aan de slag met het aanbrengen van meer focus bij de invulling van de strategische kaders om daarmee haar route te bepalen en aan de kaderbrief voor 2017/2018 invulling te geven.

© 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement