Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  ZuidZorg

ZuidZorg: inzichtelijk maken en herpositioneren van bedrijfsonderdelen

DE VRAAG VAN ZUIDZORG

Stichting ZuidZorg is actief op het gebied van thuiszorg in de regio Eindhoven. In de loop van de tijd kreeg ZuidZorg steeds meer onderdelen, waaronder een zorgcentrale en een thuiszorgwinkel. De koers en de aansturing van het geheel werden hierdoor onduidelijk. Perficio Adviseurs hielp ZuidZorg heldere keuzes te maken.

HET ANTWOORD VAN PERFICIO ADVISEURS

Richting:  Door het grote en gevarieerde dienstenaanbod ontstond een richtingsprobleem. Welke taken behoren tot de kern van wat ZuidZorg doet? Wat is de toekomstige koers van de organisatie? En passen alle bedrijfsonderdelen daar nog wel in? Het management van ZuidZorg heeft zichzelf deze kritische vragen gesteld.

Route:  Per bedrijfsonderdeel hebben we bepaald wat de essentie, producten, klanten en resultaten waren. Verder maakten we de positie van ieder onderdeel zichtbaar: raakte het de kern van ZuidZorg, was het ondersteunend daaraan of geen van beide? Samen met het management stelden we de gewenste rol vast en onderzochten we de gevolgen daarvan voor de besturing en de organisatiestructuur.

Resultaat:  Elk van de acht bedrijfsonderdelen is strategisch opnieuw gepositioneerd. Daarnaast is een onderdeel afgestoten, een ander is gesplitst en weer andere zijn samengevoegd. De aansturing vanuit ZuidZorg is aangepast. Zo zijn niet alle onderdelen meer vertegenwoordigd in het managementteam. Perficio droeg bij aan dit resultaat door ervaring met strategische vraagstukken, het creëren van draagvlak en de inzet van herkenbare en werkbare modellen.

ZUIDZORG: INZICHTELIJK MAKEN EN HERPOSITIONEREN VAN BEDRIJFSONDERDELEN
“Ik werk al een aantal jaren naar volle tevredenheid samen met Perficio. Ook bij deze opdracht hebben zij laten zien dat zij moeilijke processen mee kunnen ontrafelen en de kern van het vraagstuk boven water kunnen krijgen. De gedegen procesbegeleiding die zij daarbij bieden is echt zeldzaam!”

MARC VELDHOVEN BESTUURSVOORZITTER, ZUIDZORG

PERFICIO CONTACTPERSONEN

Andere cases over Strategievorming en implementatie

 • Groenhuysen
  Groenhuysen

  Adviseren bij de transitie naar nieuwe manieren van wonen

 • De Kring
  De Kring

  Een nieuw bedrijfsplan opstellen

 • Makro Breda
  Makro Breda

  Inspirerende personeelsbijeenkomst missie, visie en strategie.

 • Zorghotel Helmond
  Zorghotel Helmond

  Initiatiefnemers adviseren bij het uitwerken van de samenwerking.

 • StartersCentrum Bergen op Zoom
  StartersCentrum Bergen op Zoom

  Opzetten naar voorbeeld van Roosendaal

 • ZuidZorg
  ZuidZorg

  Maken van een bedrijfsplan voor de lange termijn.

 • StartersCentrum Roosendaal
  StartersCentrum Roosendaal

  Samenwerkingsmodel ontwikkelen.

 • Werk en Vakmanschap
  Werk en Vakmanschap

  Formuleren werkvisie en deze eenduidig uitdragen.

 • Roma
  Roma

  Adviseren bij strategische keuzes en verwerving meerderheidsaandeel.

 • Sonovation
  Sonovation

  Begeleiding verkoop bedrijf.

 • The Tanis Group
  The Tanis Group

  Een merk bouwen in de internationale business-to-businessmarkt.

 • Gemeente Roosendaal
  Gemeente Roosendaal

  Een workshop organiseren om de omgang met verbonden partijen binnen de gemeente Roosendaal te bespreken

 • Veris Bouwmaterialengroep B.V.
  Veris Bouwmaterialengroep B.V.

  Het inzichtelijk maken van strategische vraagstukken en besluitvorming hierover.

 • Movir
  Movir
 • Zuyd Hogeschool Opstellen OGSM en Kaderbrief
  Zuyd Hogeschool Opstellen OGSM en Kaderbrief

  Zuyd wil aan de slag met het aanbrengen van meer focus bij de invulling van de strategische kaders om daarmee haar route te bepalen en aan de kaderbrief voor 2017/2018 invulling te geven.

© 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement