Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  ZuidZorg

ZuidZorg: maken van een bedrijfsplan voor de lange termijn

DE VRAAG VAN ZUIDZORG

Stichting ZuidZorg is een thuiszorgorganisatie met 3.500 medewerkers in de regio Eindhoven. Zij hadden behoefte aan een nieuw bedrijfsplan voor de periode 2013-2015. Perficio Adviseurs hielp bij het opstellen en uitdragen hiervan.

HET ANTWOORD VAN PERFICIO ADVISEURS

Richting: ZuidZorg was toe aan een nieuwe missie en visie met bijbehorende kernwaarden en kernkwaliteiten. Met het MT stelden we die samen. Daarna werkten we het hele bedrijfsplan verder uit. Vanuit de volle breedte van ZuidZorg werden vervolgens mensen betrokken bij het bespreken en vaststellen hiervan.

Route: Samen met het MT maakten we een analyse en brachten we alle relevante ontwikkelingen in kaart. Deze bespraken we tijdens workshops met alle doelgroepen binnen ZuidZorg: van de raad van toezicht tot medewerkers en externe belanghebbenden. Perficio Adviseurs bereidde deze workshops voor en schreef mee aan de concepttekst van het bedrijfsplan. Aan de hand van de vier nieuwe kernwaarden (gezond, samenwerken, oplossingsgericht en vertrouwd dichtbij) maakten we een kaartspel met vragen, dat binnen heel ZuidZorg werd gespeeld. Dit leverde zeer bruikbare informatie op voor de definitieve versie van het bedrijfsplan.

Resultaat: ZuidZorg heeft een nieuw bedrijfsplan voor de periode 2013-2015. De medewerkers hebben een duidelijk, gemeenschappelijk beeld van de nieuwe richting, mede dankzij een heldere YouTube-video. In het bedrijfsplan speelt de passie van de medewerkers weer een belangrijke rol, terwijl de productiviteit niet uit het oog wordt verloren. Perficio Adviseurs werkte binnen dit project nauw en naar volle tevredenheid samen met mensen uit de hele organisatie.

ZUIDZORG: MAKEN VAN EEN BEDRIJFSPLAN VOOR DE LANGE TERMIJN
“Ik werk al een aantal jaren naar volle tevredenheid samen met Perficio. Ook bij deze opdracht hebben zij laten zien dat zij moeilijke processen mee kunnen ontrafelen en de kern van het vraagstuk boven water kunnen krijgen. De gedegen procesbegeleiding die zij daarbij bieden is echt zeldzaam!”

MARC VELDHOVEN BESTUURSVOORZITTER, ZUIDZORG

PERFICIO CONTACTPERSONEN

Andere cases over Strategievorming en implementatie

 • Groenhuysen
  Groenhuysen

  Adviseren bij de transitie naar nieuwe manieren van wonen

 • De Kring
  De Kring

  Een nieuw bedrijfsplan opstellen

 • Makro Breda
  Makro Breda

  Inspirerende personeelsbijeenkomst missie, visie en strategie.

 • Zorghotel Helmond
  Zorghotel Helmond

  Initiatiefnemers adviseren bij het uitwerken van de samenwerking.

 • StartersCentrum Bergen op Zoom
  StartersCentrum Bergen op Zoom

  Opzetten naar voorbeeld van Roosendaal

 • ZuidZorg
  ZuidZorg

  Inzichtelijk maken en herpositioneren van bedrijfsonderdelen.

 • StartersCentrum Roosendaal
  StartersCentrum Roosendaal

  Samenwerkingsmodel ontwikkelen.

 • Werk en Vakmanschap
  Werk en Vakmanschap

  Formuleren werkvisie en deze eenduidig uitdragen.

 • Roma
  Roma

  Adviseren bij strategische keuzes en verwerving meerderheidsaandeel.

 • Sonovation
  Sonovation

  Begeleiding verkoop bedrijf.

 • The Tanis Group
  The Tanis Group

  Een merk bouwen in de internationale business-to-businessmarkt.

 • Gemeente Roosendaal
  Gemeente Roosendaal

  Een workshop organiseren om de omgang met verbonden partijen binnen de gemeente Roosendaal te bespreken

 • Veris Bouwmaterialengroep B.V.
  Veris Bouwmaterialengroep B.V.

  Het inzichtelijk maken van strategische vraagstukken en besluitvorming hierover.

 • Movir
  Movir
 • Zuyd Hogeschool Opstellen OGSM en Kaderbrief
  Zuyd Hogeschool Opstellen OGSM en Kaderbrief

  Zuyd wil aan de slag met het aanbrengen van meer focus bij de invulling van de strategische kaders om daarmee haar route te bepalen en aan de kaderbrief voor 2017/2018 invulling te geven.

© 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement