Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter

Cultuur- en Organisatieontwikkeling

We inspireren managers en medewerkers bij ontwikkelingen in de cultuur en organisatie. Daarbij verbinden we wat er al is en werken we toe naar tastbare resultaten.

Perficio  »  Cultuur- en Organisatieontwikkeling

Cultuur- en Organisatieontwikkeling

Perficio Adviseurs inspireert managers en medewerkers bij cultuur- en organisatieontwikkeling om te komen tot tastbare resultaten. Daarbij sluiten onze adviseurs waar mogelijk aan bij wat er al is; wij verbinden de bestaande initiatieven.
Duurzame veranderingen in cultuur- en organisatieontwikkeling verlopen via de drie pijlers van de golden circle: Waarom, Hoe en Wat.

Waarom  Samen herijken we het bestaansrecht van de organisatie. We stellen vast wat de missie, visie en kernwaarden betekenen voor de organisatie en voor de individuele medewerker.

Hoe  We besteden aandacht aan persoonlijke groei en leiderschapsontwikkeling. Talenten benutten, verantwoordelijkheid nemen en inspirerend leiderschap komen aan bod. De kernwaarden worden vertaald naar concreet gedrag in de dagelijkse praktijk.

Wat  We werken de strategie uit in heldere doelstellingen en acties. Met de reviewstructuur introduceren we een besturingsmodel dat managers en medewerkers verbindt en hen helpt te sturen op resultaten. Zij kunnen zo hun successen en zorgpunten delen. Door de jaarplannen van ieder team te koppelen aan de HR-cyclus is voor iedereen duidelijk wat zijn bijdrage is aan de missie, visie en doelstellingen.

Onze aanpak is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het DNA en de cultuur van de organisatie en de urgentie van het vraagstuk. Het succes van de ontwikkelingen hangt in alle gevallen af van het (top)management; hun positieve inzet en voorbeeldgedrag zijn cruciaal.

Perficio Adviseurs voert deze trajecten samen uit met business partner How Company. Wij nemen de elementen Waarom en Wat voor onze rekening, zij richten zich op het element Hoe.

Voorbeelden van Cultuur- en organisatieontwikkeling

 • Summa College: een goed werkende PDCA-cyclus
  Summa College: een goed werkende PDCA-cyclus

  Inrichting en implementatie besturingsmodel en reviewstructuur.

 • Summa College interne communicatie
  Summa College interne communicatie

  Interne communicatie bij verandering van cultuur en werkwijze.

 • Summa College cultuurlanceringsdag
  Summa College cultuurlanceringsdag

  Implementatie nieuwe cultuur en werkwijze

 • Da Vinci College Roosendaal: samenwerken in teams
  Da Vinci College Roosendaal: samenwerken in teams

  Leren om beter samen te werken en meer verantwoordelijkheid te nemen.

 • Unicorn World Class Manufacturing training
  Unicorn World Class Manufacturing training
 • Summa College, Ontwikkeling kwaliteitszorg
  Summa College, Ontwikkeling kwaliteitszorg

  Formuleren strategische koers.

 • Markiezaat College Teamontwikkeling
  Markiezaat College Teamontwikkeling
 • Gemeente Breda: Ontwikkeling zelforganisatie
  Gemeente Breda: Ontwikkeling zelforganisatie
 • Unicorn cultuurontwikkeling
  Unicorn cultuurontwikkeling
© 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement