Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  Kerntakendiscussie

Kerntakendiscussie

Perficio Adviseurs heeft een takenmodel ontwikkeld voor overheden. Dit takenmodel heeft diverse organisaties al geholpen om scherp te krijgen welke activiteiten en taken tot hun kern behoren en welke niet. En de niet kern taken worden vervolgens onderverdeeld in drie andere categorieën. Deze indeling helpt om de consequenties van die keuzes door te vertalen naar de besturing van die taken.

Ondersteunt discussie

Het model ondersteunt de discussie binnen een gemeente over hoe de gemeenteraad, het college en het ambtelijk apparaat tegen een takenpakket aankijken. Ook burgers kunnen op deze wijze bij de discussie worden betrokken. Taken kunnen worden overgedragen aan een verbonden partij, bedrijf of burger. De besturing van een takenpakket is afhankelijk van de plaats in het model. En de uitwerking ervan is maatwerk.

Verbonden partijen

Ook binnen het bestuur van een verbonden partij ondersteunt het model de discussie over hoe de deelnemende gemeenten tegen het takenpakket aankijken. Als de ene gemeente een taak heel strategisch vindt en de andere gemeente niet, leidt dit tot meer complexiteit in de besturing en de zeggenschap van de directie van de verbonden partij. Over de besturing en de rol daarin van de gemeenteraden, algemeen bestuur (AB), dagelijks bestuur (DB), colleges en de ambtelijke vertegenwoordigers kunnen nadere afspraken worden gemaakt.

Kerntakenmodel Perficio Adviseurs

© 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement