Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  MTP-aanpak brengt mens, techniek en proces samen

MTP-aanpak brengt mens, techniek en proces samen

Hoe kan ik de processen binnen mijn bedrijf slimmer inrichten waardoor ik optimaal gebruik maak van de capaciteit van de medewerkers en de technische mogelijkheden? Een vraag die vaak wordt gesteld en die ook steeds actueler wordt. Want nieuwe inzichten, methodieken en technologieën maken steeds meer mogelijk. Om antwoord te geven op deze vraag hebben PIA, WISI Consultancy en Perficio Adviseurs de handen ineen geslagen. Samen bieden zij een complete dienstverlening aan waarin de mens, de techniek en het proces samenkomen. Daarmee helpen ze ondernemingen om verbetertrajecten adequaat vorm te geven.

Analyse maakt processen meetbaar

U wilt de processen in uw bedrijf verbeteren. Dan is het belangrijk om eerst de balans op te maken. Door processen meetbaar en inzichtelijk te maken, krijgt u inzicht in de kansen. De eerste stap bij de MTP-aanpak is een grondige analyse waarbij we drie onderdelen in beeld brengen:

 • Mens: Het potentieel  en de inzetbaarheid van uw medewerkers
 • Techniek: De capaciteit en productie van uw machines
 • Proces: Doorlooptijd, planning en prestaties

De combinatie van mens, techniek en proces maakt deze analyse uniek. Door deze onderdelen met elkaar te verbinden krijgt u een totaalbeeld van de huidige situatie. Knelpunten en kansen worden zichtbaar en dienen als basis voor een verbeterplan. De expertise van PIA, WISI Consultancy en Perficio Adviseurs wordt in dit traject optimaal ingezet om uw organisatie op diverse aandachtsgebieden toekomstgericht in te richten.

Samen komen tot resultaat

Medewerkers binnen uw organisatie weten wat er speelt, hebben ervaring en deze input is van groot belang om invulling te geven aan verbetertrajecten. Met de resultaten uit de analyse gaan we binnen uw organisatie samen aan de slag om kansen te benutten. We gebruiken verschillende werkvormen om medewerkers en teams hierbij te betrekken en te coachen.

Meer halen uit technologie

Als onderdeel van een verbetertraject brengen we het rendement van uw machines in kaart. Hiervoor wordt een registratiemethode ontwikkeld. Daarmee wordt de capaciteit en snelheid van uw machines in beeld gebracht en ziet u direct op welke punten u nog winst kunt behalen en wat dat voor uw organisatie zou kunnen betekenen.

Duurzaam presteren

U wilt optimaal presteren maar wel op een duurzame wijze met oog voor mens en milieu. Dat kan als u zich bewust bent van de processen binnen uw organisatie en kansen aangrijpt. Onze aanpak is gericht op de volgende meetbare resultaten:

 • Minder afval
 • Lager energieverbruik
 • Minder stilstanden
 • Hogere kwaliteit
 • Kortere doorlooptijden
 • Snellere ombouwtijden
 • Hogere machineprestatie
 • Verbeteren van uw reputatie en klanttevredenheid
 • Vergroten van medewerkerstevredenheid
 • Aantrekkelijk werkgeverschap

Advies op maat

Omdat geen organisatie hetzelfde is, komen we graag met u in gesprek om maatgericht met u mee te denken over de kansen en mogelijkheden binnen uw bedrijf. U kunt vrijblijvend een afspraak met ons maken. We geven dan een uitgebreide toelichting op onze aanpak en kunnen gericht ingaan op uw vraag of probleemstelling.

Initiatiefnemers

De MTP-aanpak is een initiatief van PIA, WISI Consultancy en Perficio Adviseurs. Samen bieden ze een compleet dienstenpakket voor ondernemingen waarmee mens, techniek en proces samenkomen.

 • PIA een elektrotechnisch automatiseringsbedrijf gericht op de industrie.
 • WISI Consultancy is een adviesbureau dat zich richt op het verbeteren van processen in de maakindustrie.
 • Perficio Adviseurs is een middelgroot managementadviesbureau, gericht op duurzame groei van mensen en organisaties, waardoor deze tot bloei kunnen komen.

    

© 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement