Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  Opstellen bedrijfsplan

Opstellen bedrijfsplan

Veel bedrijven en organisaties hebben te maken met trendbreuken en veranderingen in de markt. Deze worden onder meer veroorzaakt door wijzigingen in wet- en regelgeving, technologische doorbraken, consumentenvoorkeuren, nieuwe media en concurrentie. Vaak zijn trendbreuken een schok voor organisaties. Zij moeten alle zeilen bijzetten om hierop in te spelen.
Om dit voor te blijven, is het verstandig om een bedrijfsplan op te stellen met daarin een goede analyse van de marktontwikkelingen en andere relevante trends. Zo'n plan is een welkome ondersteuning om de organisatie voor te bereiden op potentiële toekomstscenario's.

Onze aanpak

Een bedrijfsplan is bij ons altijd actiegericht en financieel doorgerekend en onderbouwd. We besteden bovendien bijzondere aandacht aan uw eigen organisatie (mensen, middelen, besturing, cultuur, verdienmodellen en dergelijke). De belangrijkste strategische issues werken we nader uit.

In onderling overleg stellen we een opzet vast die zo veel mogelijk op maat is gesneden voor uw organisatie. Als start is vaak een herijking gewenst van de essentie van de organisatie; de missie en visie. Dit doen we in een gezamenlijke bijeenkomst waarbij we ook aandacht besteden aan de kernwaarden en kernkwaliteiten van uw organisatie.

Een belangrijk onderdeel van een bedrijfsplan is een analyse van de trends en ontwikkelingen. We letten daarbij in het bijzonder op trendbreuken en veranderingen. Deze trends en ontwikkelingen leggen we vervolgens naast de sterke en zwakke kanten van de organisatie. Dit leidt tot een aantal beleidskeuzes in termen van aanvallen (marktkans en eigen sterkte), terugtrekken (dreiging en zwakte) en andere varianten. Bij grote onzekerheid over de marktontwikkeling stellen we met u enkele scenario's op waaraan u uw plannen kunt toetsen. Zo kunt u de risico's goed in kaart brengen en een beleidslijn opstellen die optimaal is voor de diverse scenario's.

Implementatie

Perficio Adviseurs stelde de afgelopen jaren bedrijfsplannen op voor bedrijven en organisaties in vele sectoren. Het resultaat is voor ons niet het plan, maar datgene waar het plan toe leidt na implementatie van de strategie in de organisatie. De strategie is voor ons de richting, de implementatie de route om tot resultaat te komen. Zie daarvoor ook onze andere expertisegebieden.

© 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement