Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter

Proces- en Resultaatverbetering

We geven medewerkers en managers de vaardigheden om gericht samen de bedrijfsprocessen te verbeteren. Dit doen we altijd met bewezen tools en werkwijzen.

Perficio  »  Proces- en Resultaatverbetering

Proces- en Resultaatverbetering

Perficio Adviseurs geeft medewerkers en managers de tools en vaardigheden om gericht samen de bedrijfsprocessen te verbeteren. De organisatie kan op die manier efficiënter werken aan zijn strategische doelen. We richten ons daarbij op kleine verbeterstappen vanuit de teams en afdelingen. Zo borgen we de nieuwe werkwijze blijvend in alle lagen van de organisatie. Dit heeft al tot concrete verbeteringen geleid binnen diverse productiebedrijven, zorg- en onderwijsinstellingen en overheden.
Onze aanpak is altijd maatwerk en is afhankelijk van de bedrijfscultuur en de situatie waarin de organisatie zich bevindt. Waar mogelijk sluiten we aan bij wat er al is ontwikkeld en geïmplementeerd. Denk daarbij aan de strategie, kwaliteitzorgsystemen, planning & control-processen en het operationele management. Daarnaast hebben wij vooral aandacht voor het gewenste gedrag en de houding van de medewerkers en managers; een cruciale succesfactor.

Bewezen tools en werkwijzen

Perficio Adviseurs gebruikt tijdens deze verbetertrajecten enkel bewezen tools en werkwijzen:

 • Lean Management
 • World Class Manufacturing (WCM)
 • Total Productive Maintenance/Manufacturing (TPM)
 • Six Sigma
 • Kaizen
 • Brown Paper-methodiek
 • INK-model

Onze adviseurs werken op het niveau van Lean Six Sigma black belt.

Voorbeelden van Proces- en resultaatverbetering

 • Kompak
  Kompak

  Processen stroomlijnen in de verpakkingsindustrie.

 • Waterschap Brabantse Delta
  Waterschap Brabantse Delta

  Implementatie van digitaal werken.

 • Gemeente Breda
  Gemeente Breda

  Verbeteren van de dienstverlening door gestroomlijnde processen.

 • Gemeente Breda Directie Dienstverlening
  Gemeente Breda Directie Dienstverlening

  Het programma Dienstverlening nieuw leven inblazen en verder uitvoeren.

 • Onderwijsgroep Tilburg
  Onderwijsgroep Tilburg

  Stroomlijnen HRM-beleid en regelingen voor een nieuw intranet.

 • S&L Zorg
  S&L Zorg

  Projectmatig werken introduceren binnen een zorginstelling.

 • Thuiszorg West-Brabant
  Thuiszorg West-Brabant

  Divisie thuiszorgorganisatie optimaliseren.

 • Gemeente Etten-Leur: werkprocessen optimaliseren
  Gemeente Etten-Leur: werkprocessen optimaliseren

  Medewerkers opleiden om zelf werkprocessen te kunnen optimaliseren

 • Kompak: verbetering van voorraadbeheer en planning
  Kompak: verbetering van voorraadbeheer en planning

  Kompak co-making & co-packing verpakt food- en non-foodproducten voor veelal internationale A-merkklanten.

 • Expert judgement DIV-afdelingen waterschappen
  Expert judgement DIV-afdelingen waterschappen

  Uitvoeren onafhankelijk onderzoek.

 • Da Vinci College Roosendaal: samenwerken in teams
  Da Vinci College Roosendaal: samenwerken in teams

  Leren om beter samen te werken en meer verantwoordelijkheid te nemen.

 • Da Vinci College Dordrecht: Van rooster naar onderwijslogistiek
  Da Vinci College Dordrecht: Van rooster naar onderwijslogistiek

  Leren om projecten te managen door training en coaching on the job.

 • Da Vinci College, projectmatig werken
  Da Vinci College, projectmatig werken

  Projectmatig werken verder uitbreiden binnen de organisatie.

 • Da Vinci College, coachen in the job
  Da Vinci College, coachen in the job

  Programmamanager coachen on the job.

 • Onderwijsgroep Tilburg, technische onderwijs
  Onderwijsgroep Tilburg, technische onderwijs

  Stroomlijnen van processen binnen het technisch onderwijs.

 • Unicorn World Class Manufacturing training
  Unicorn World Class Manufacturing training
© 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement