Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  Scenarioplanning

Scenarioplanning

Je kunt de toekomst niet voorspellen. Zeker in de huidige economie waarin markten zich minder vanzelfsprekend ontwikkelen en dus minder voorspelbaar zijn. Maar je kunt wel scenario’s bedenken van mogelijk ontwikkelingen die van invloed zijn op de ontwikkeling van je organisatie. Scenarioplanning biedt bedrijven daarin handvaten.

Scenario’s brengen toekomstige ontwikkelingen in kaart

Scenarioplanning is een methode waarbij een organisatie mogelijke aannemelijke scenario’s uitzet en vervolgens bekijkt welke potentiële consequenties deze scenario’s hebben voor de organisatie. Het gaat dus niet om het voorspellen van de toekomst, maar om een verkenning van wat mogelijkerwijs in de toekomst plaats gaat vinden. Door scenarioplanning gaan medewerkers op een andere manier kijken naar het bedrijf. Niet vanuit het hier en nu maar kijkend naar huidige ontwikkelen en daarin een vertaalslag te maken naar de toekomst. Het is creatief proces waarbij niet vanuit bestaande structuren maar out-of-the-box ontwikkelingen worden benaderd. Scenarioplanning is niet bedoeld om een ‘ideale’ situatie te scheppen voor de organisatie maar om te komen tot strategische keuzes die binnen alle mogelijke toekomstscenario’s van toepassing zijn. Op die manier kan een organisatie nadenken hoe zij binnen verschillende scenario’s succesvol kan zijn.

Mogelijkheid om vooruit te kijken en te anticiperen

Het in beeld brengen en omschrijven van de verschillende scenario’s zijn de eerste twee stappen bij scenarioplanning. Daarna volgt stap 3 waarbij voorbereiding en het aandragen van mogelijk oplossingen centraal staat.

Scenarioplanning biedt een organisatie de mogelijkheid om:

  • Vanuit een breder perspectief te kijken naar toekomstige ontwikkelingen
  • Scenario’s in beeld te brengen en op basis daarvan strategische keuzes te maken
  • Actief te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen
  • Bewustwording te creëren binnen de organisatie
  • Op een creatieve wijze aan de slag te gaan met innovatieve ideeën en concepten

Wilt u meer weten wat scenarioplanning kan betekenen voor uw organisatie? Neemt u dan contact op met René Mol.

© 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement