Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  Nieuws  »  Duurzame samenwerking draagt bij aan kwaliteit van onderwijs

Duurzame samenwerking draagt bij aan kwaliteit van onderwijs

In juni zijn Perficio Adviseurs en de Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) onderdeel van Avans Hogeschool een structurele samenwerking aangegaan voor de periode van drie jaar (2019-2022). Met de ondertekening van de Partnership Overeenkomst gaan beide partijen structureel invulling geven aan de uitwisseling van kennis en ervaringen waarbij een duurzame koppeling tussen praktijk en onderwijs centraal staat.

De Academie voor Algemeen- en Financieel Management (AAFM) van Avans Hogeschool heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de organisatie en is een andere koers gaan varen. Onderscheidend in de aanpak is dat ze daarbij gebruik hebben gemaakt van nieuwe inzichten waaronder het gedachtengoed van Laloux (Reinventing Organizations) en holacratisch inrichten van teams. Perficio Adviseurs is daar al die jaren nauw bij betrokken geweest. Deze partnership is een natuurlijk vervolg op de jarenlange samenwerking die zijn vruchten heeft afgeworpen.

Beste Hogeschool

Al 9 jaar staat Avans Hogeschool in de top 3 en zes keer een nummer 1 positie heeft verworven als Beste Hogeschool van Nederland waarbij ze zes keer een nummer 1 positie hebben verworven. AAFM staat elk jaar weer hoog in de ranking. Maar ondanks deze positie moet de organisatie scherp blijven, doelen blijven stellen en vooral blijvend innoveren. De samenwerking met Perficio Adviseurs geeft hier mede invulling aan.

Partnership

De samenwerking omvat vier doelen:

  • Uitwisselen van kennis, inzichten en best practices rondom strategie-, cultuur- en organisatieontwikkeling
  • Het creëren van een duurzame koppeling tussen praktijk en onderwijs door de deelname van adviseurs van Perficio in het onderwijs en door deelname van studenten in de praktijk bij Perficio
  • Uitwisseling van kennis en ervaringen tussen studenten en medewerkers
  • Vormgeven van workshops in het kader van sustainable organisations in samenwerking met HRM/bedrijfskunde

Proeftuin

“Met deze samenwerking creëren we een proeftuin voor studenten. Nieuwe methodes en werkwijze kunnen hier worden getest op doelmatigheid. Dat geeft veel nieuwe informatie en draagt direct bij aan innovatie op verschillende terreinen. Het is een andere manier van leren waarbij er veel meer sprake is van kruisbestuiving. Dat motiveert studenten, niet leren vanuit een boek maar vooral door zelf te ervaren en te experimenteren. De eerste studenten zijn inmiddels begonnen aan een onderzoek gericht op sustainable organisations. Centrale vraag in dit onderzoek is: Hoe zorgen we voor toekomstbestendige organisaties waarbij de talenten van alle leeftijdsgroepen optimaal worden benut? In december verwachten we de eerste uitkomsten hiervan”, aldus Joop van Waas.

Duurzame samenwerking

“Met de ondertekening van de Partner Overeenkomst spreken beide partijen uit dat ze gaan voor duurzame samenwerking ten behoeve van de kwaliteit van het onderwijs. “Het is van groot belang dat onderwijsorganisaties meegroeien met de tijd en in beweging blijven. Samen zijn we in staat om dat op een goede wijze vorm te geven en te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen”.© 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement