Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  Nieuws  »  Met data hebben organisaties goud in handen

Met data hebben organisaties goud in handen

De hoeveelheid data in de wereld neemt jaarlijks met 40% toe en zal tegen 2020 naar verwachting met een factor 50 zijn toegenomen. Er is veel data binnen organisaties beschikbaar via ERP-, CRM- HR-systemen en de registratie van machines. Aan de hand van de beschikbare data kunnen organisaties inzicht krijgen in processen, dienstverlening, doelgroepen en omgevingsvariabelen. Perficio Adviseurs maakt hier gebruik van bij de advisering op het gebied van procesverbetering en strategiebepaling.

Het belang om inzicht te krijgen in data

Data zijn alle gegevens die gegenereerd worden uit systemen, apparaten en machines en openbare bronnen waaronder social media. Dagelijks wordt er heel veel data verzameld. Door data uit verschillende bronnen met elkaar te combineren, te analyseren en te visualiseren kun je een goed beeld krijgen van onder andere interne processen, marktontwikkelingen en klantbeleving. Met deze rapportages is het daarnaast mogelijk om strategische keuzes te onderbouwen op basis van objectieve cijfers.

Data driven

Steeds meer organisaties maken gebruik van data bij de inrichting van processen en de bepaling van de strategie. Organisaties die data driven zijn, maken een snelle groei door en zijn daarmee concurrerend ten opzichte van gevestigde partijen. We kennen allemaal de voorbeelden van Coolblue, booking.com, AirBnB en Uber. Maar ook banken, verzekeraars, Gemeenten, onderwijsorganisaties en MKB-bedrijven zijn steeds meer data driven en doen daarmee hun voordeel.

Data als belangrijke informatiebron

Met de huidige ontwikkelingen is het niet meer de vraag of je gebruik gaat maken van de beschikbare data maar meer op welke wijze je hier invulling aan gaat geven en hoe je deze informatie gaat inzetten. Belangrijke is om zichtbaar te maken hoe data ingezet kan worden bij de bedrijfsvoering waaronder:

  • Data als basis voor strategische kaders
  • Data gericht op markt- en doelgroepanalyse
  • Data als onderbouwing van een SWOT-analyse
  • Data als basis voor procesoptimalisatie

Advies op maat

Aan de hand van de beschikbare data kunnen organisaties inzicht krijgen in de processen, dienstverlening, doelgroepen en omgevingsvariabelen. Perficio maakt hier gebruik van bij de advisering van haar klanten op de volgende wijze:

  • Volgt de ontwikkeling met betrekking tot data-analyse en zet deze kennis in bij de advisering van haar klanten.
  • Maakt gebruik van deze ontwikkelingen bij procesverbetering en strategiebepaling.
  • Adviseert organisaties over het gebruik van de data en de inrichting van de organisatie.

Contact

Wil je meer weten over data-analyse en processen en de mogelijkheden binnen jouw organisatie? Neem dan contact op met René Mol.© 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement