Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  Nieuws  »  Academie krijgt nieuw gezicht met duidelijk missie en visie

Academie krijgt nieuw gezicht met duidelijk missie en visie

Een eenduidige missie en visie is belangrijk voor een onderwijsorganisatie. Hiermee wordt duidelijk waar de organisatie voor staat en wat zij wil bereiken. Dit is niet enkel van belang voor het management, maar ook voor medewerkers. Het geeft richting aan het denken en doen. Maar wat als de missie en visie achterhaald is en niet meer leeft binnen de organisatie. Dan is het tijd om de organisatie opnieuw tegen het licht te houden. Dit was aan de orde bij de Academie voor Algemeen en Financieel Management van Avans Hogeschool in Breda. Samen met Perficio Adviseurs en How Company is de organisatie hiermee aan de slag gegaan. Het resultaat: de academie heeft een sterke identiteit ontwikkeld die door iedereen wordt gedragen. Bovendien heeft het een positieve werking gehad op de aantrekkingskracht van de opleiding. In de Keuzegids HBO van 2016 is de Academie als beste uit de bus gekomen.

Tijd voor een collectieve droom

De medewerkers van de Academie, ooit de roemruchte HEAO in Breda die studenten trok uit heel het land, wisten niet goed meer waar ze voor stonden. De academie was stuurloos, er was geen duidelijke visie waardoor het een grote grijze olifant op lemen poten was geworden. Het was hoog tijd voor een collectieve droom: een nieuwe missie en visie die van iedereen zou worden. Geen missie die bedacht is door enkel het management maar juist vanuit een breder kader. Twaalf medewerkers vanuit verschillende geledingen in de organisatie gingen hiermee aan de slag. Zowel opinion leaders als dwarsdenkers zaten aan tafel.

Totstandkoming van een nieuwe missie en visie

Een nieuwe missie formuleren die alles omvat, is geen gemakkelijke opdracht. Ter voorbereiding hierop gingen de medewerkers op een driedaagse training Persoonlijk leiderschap. Deze training was belangrijk om de juiste randvoorwaarden te scheppen om effectief te overleggen, feedback te geven en opbrengsten te genereren. Ook werden trendanalyses in beeld gebracht om een duidelijk kader te scheppen van de ontwikkelingen in het onderwijs. De nieuwe missie en visie van de Academie moest daarnaast goed aansluiten bij de Ambitie 2020 die hogeschool breed was opgesteld. Met deze kennis zijn de medewerkers aan de slag gegaan en gekomen tot een nieuwe missie en visie met een drietal kernwaarden waarin zij zich allemaal in konden vinde

Missie

Wij zijn een toonaangevende academie in het hoger beroepsonderwijs voor algemeen en financieel management in Zuidwest-Nederland. In partnership met bedrijven en instellingen creëren wij een met praktijkonderzoek verrijkte leeromgeving waarin jong-volwassenen worden uitgedaagd het maximale uit zichzelf te halen en zich te ontwikkelen tot zelfbewuste professionals. Door de persoonlijke begeleiding van onze betrokken medewerkers ontwikkelen studenten duurzaamheid in denken en doen en dragen wij bij aan een verantwoorde groei van de regio

Visie

Wij creëren dé inspirerende omgeving voor grensverleggende ontwikkeling die er toe doet.

Kernwaarden

  • Professionaliteit
  • Partnership
  • Openheid

Ankers voor verandering

Belangrijk binnen het onderwijs is om medewerker mee te krijgen in nieuwe ontwikkelingen ook bij de totstandkoming van een nieuwe missie en visie. Door medewerkers een rol te geven in het proces worden ze mede-eigenaar en zijn ze betrokken bij de verandering die organisatie doormaakt. Alle medewerkers van de academie volgden zodoende een driedaagse workshop persoonlijk leiderschap. Zo kregen zij inzicht in communicatiestijlen, gedragingen en blokkades. Hiermee gingen ze anders tegen zichzelf en de ander aankijken. Maar er ontstond vooral een bewustwording over hoe ze zelf positieve invloed kunnen uitoefenen op het (onderwijs)proces. Tien maanden na de lancering van de nieuwe missie en visie vond de cultuurdag plaats. Deze dag was belangrijk om niet-werkende elementen uit de ‘oude’ cultuur op te ruimen. Op deze dag werden de uitgangspunten besproken van wat wel en niet werkt en op welke wijze veranderingen kunnen worden doorgevoerd. Daarnaast werden er concrete werkafspraken gemaakt over de geformuleerde kernwaardes. Tijdens de cultuurdag gaven medewerkers zelf hun betekenis aan de kernwaarden waarmee ze deze eigen maakten. Aan het einde van de dag werd een groep van zes medewerkers geformeerd die een jaar lang de kernwaarden zouden uitdragen. Zij gaven hier onder andere invulling aan in de vorm van een fraai boekje waarin de betekenis visueel was vormgegeven.

Aan het woord directeur Edwin Verlangen

“Edwin Verlangen, directeur Academie voor Algemeen en Financieel Management van Avans Hogeschool, kijkt terug op een leerzaam traject waarin de organisatie een grote verandering heeft doorgemaakt. Het bepalen van het nieuwe missie en visie was het startpunt voor de omslag in de organisatie. Door de gedegen aanpak zijn medewerkers betrokken in het gehele proces waardoor zij de nieuwe missie en visie nu nog steeds met passie uitdragen. Dat maakt dat we ons, als Academie, op alle fronten onderscheiden. Maar met een nieuwe missie en visie ben je er nog niet. Het is een mooie kapstok maar de noodzaak om ook op strategisch vlak zaken goed te organiseren is essentieel. Ook hier zijn we samen met Perficio mee aan de slag gegaan. Binnen het onderwijs is het belangrijk om mee te bewegen met nieuwe ontwikkelingen. Dat doen we als Academie waarbij we met dit traject wel heel duidelijk onze eigen waarden hebben bepaald.”

Resultaat

  • Dit traject heeft geleid tot verandering waarbij de volgende uitgangspunten bepalend zijn geweest:
  • Formulering van een missie, visie en kernwaarden die gedragen worden door de organisatie
  • Medewerkers zijn betrokken en dragen de missie en visie uit
  • Medewerkers hebben inzicht in hun handelen waardoor zij hun verantwoordelijkheid nemen en elkaar versterken en positief beïnvloeden
  • Het MT was betrokken als regisseur van het proces maar de daadwerkelijk verandering kwam tot stand vanuit de interne organisatie en heeft daardoor een groot draagvlak.


© 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement