Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  Nieuws  »  ‘Als helden op reis’ geeft een nieuwe kijk op leren in de 21ste eeuw

‘Als helden op reis’ geeft een nieuwe kijk op leren in de 21ste eeuw

De afgelopen twee jaar hebben docenten van de Academie voor Algemeen en Financieel Management van Avans Hogeschool een manier van ‘anders leren’ ontwikkeld. De visie daarachter is door Ben Rovers opgetekend in een mooie boekje met de titel: ‘Als helden op reis. Avontuurlijk leren in de 21ste eeuw’. Dit boekje is mede tot stand gekomen doordat directeur Edwin Verlangen docenten de ruimte gaf om ook met elkaar ‘avontuurlijk te leren’.

Avontuurlijk leren beschrijft een benadering van onderwijs waarbij studenten geconfronteerd worden met onbekende en onvoorspelbare omstandigheden. Ze betreden voortdurend nieuwe gebieden waarin ze niet kunnen terugvallen op vertrouwde routines. Hierdoor ontdekken ze op natuurlijke wijze wat ze te leren hebben.

Een reis

Als het leerproces wordt voorgesteld als een reis dan beschrijft deze vorm van onderwijs een avontuur, waarbij de student als backpacker rondreist en onbekende en onontgonnen werelden ontdekt. Deze vorm van reizen contrasteert met traditioneel onderwijs, dat de student vooral een georganiseerde groepsreis aanbiedt. Hierbij stapt de student in de bus die voor hem is geregeld en voeren gidsen (docenten) hem langs attracties van het studielandschap en leren hem wat belangrijk is en waar hij vooral op moet letten.

Student verantwoordelijk voor eigen leerproces

Avontuurlijk leren gaat uit van het idee dat studenten naar aanleiding van real life opdrachten zelf op pad gaan en zo ontdekken wat ze te leren hebben. De leertrajecten zijn daardoor individueel en dynamisch. De student is volledig verantwoordelijk voor het eigen leerproces, de docent én de medestudenten ondersteunen hem hierin. Kennisverwerving is niet aanbod-, maar vraaggestuurd. De nadruk ligt op het leervaardig maken van studenten: leren onderweg te zijn is belangrijker dan de bestemming bereiken.

Ontwikkeld door docenten

Avontuurlijk leren is ontwikkeld door enkele docenten van de Academie voor Algemeen en Financieel Management van Avans Hogeschool. Het doel was en is een vorm van onderwijs ontwikkelen die enerzijds beter past bij wat studenten nodig hebben en anderzijds beter aansluit bij wat praktijken in de 21e eeuw van professionals vragen. ‘Avontuurlijk leren’ bereidt studenten hier optimaal op voor.

Auteur Ben Rovers is onderzoeker/schrijver met jarenlange ervaring in het onderwijs. Hij raakte gefascineerd door nieuwe vormen van onderwijs nadat hij zelf als student in aanraking kwam met transformative learning.

Meer informatie en bestellen© 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement