Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  Nieuws  »  Docenten in de lead

Docenten in de lead

 De Academie voor Algemeen- en Financieel Management (AAFM) van Avans Hogeschool heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de organisatie en is een andere koers gaan varen. Docenten zijn nu in de lead en mede-eigenaar van processen die spelen in de organisatie. Hierdoor is er een beweging op gang gekomen die gezorgd heeft voor een omslag binnen de organisatie. Edwin Verlangen, directeur van de academie en Joop van Waas delen hun kennis over zelfsturing binnen het onderwijs. Een vernieuwende kijk op veranderingsprocessen.

Collectieve droom

Met meer dan twintig jaar ervaring in het onderwijs op MBO-, HBO en Universitair niveau heeft Edwin Verlangen veel kennis opgedaan over processen die spelen binnen dit werkveld. “In het onderwijs zie ik dat docenten gepassioneerd en bevlogen zijn. Ze hebben een duidelijk missie om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelingsproces van jongeren. Vakinhoudelijk zijn ze eigenaar van de onderwijssituatie maar veelal voelen ze zich minder verbonden met het instituut en de daaraan verbonden procedures en richtlijnen. Terwijl juist die betrokkenheid essentieel is voor onderwijsorganisaties om het verschil te maken. Binnen de academie ben ik de afgelopen jaren aan de slag gegaan met mijn teams om daar op een andere manier vorm aan te geven. Belangrijkste uitgangspunt daarbij was om het eigenaarschap volledig terug te leggen bij de docenten. Docenten zijn nu in de lead en daarmee mede-eigenaar van processen die spelen binnen de organisatie. Samen hebben we onze collectieve droom geformuleerd met onze missie, visie en kernwaarden en is er geïnvesteerd in het persoonlijk leiderschap van alle medewerkers. Dit heeft ervoor gezorgd dat er een beweging op gang is gekomen die gezorgd heeft voor een omslag binnen de organisatie.”

Onderscheidende aanpak binnen het onderwijs

De Academie voor Algemeen- en Financieel Management (AAFM) van Avans Hogeschool heeft vanuit vernieuwende inzichten een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Dit heeft direct een bijdrage geleverd aan de medewerkerstevredenheid die is gestegen van 6,3 naar 7,5 in 2016. Daarnaast zijn meerdere opleidingen van AAFM als beste opleiding uit de bus gekomen bij de keuzegids HBO 2017. “Onderscheidend in onze aanpak is dat we gebruik hebben gemaakt van inzichten die met name worden toepast in de profitsector waaronder het gedachtengoed van Laloux (Reinventing Organizations) en holacratisch inrichten van teams. Gebleken is dat deze theorieën ook heel bruikbaar zijn binnen het onderwijs mits de juiste vertaalslag wordt gemaakt en de uitwerking goed aansluit bij de verschillende teams. Elk team is anders en vraagt dus ook op een andere aanpak zolang de basisgedachte maar overeenkomt. Daarnaast is een belangrijke voorwaarde dat de aanpak ondersteund en uitgedragen wordt door het management. Zij vervullen een voorbeeldfunctie voor de rest van de organisatie”.

Toepassing van het holacratisch besturen in het onderwijs

Joop van Waas, partner bij Perficio Adviseurs, is de afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij het veranderingstraject van de academie. Joop is een ervaren adviseur op het vlak van strategie, besturing en organisatie voor MKB-bedrijven en vele onderwijsorganisaties in het HBO, MBO en VO. Hij volgt nieuwe ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend en past deze ook toe in organisaties. Zo is Joop, samen met Edwin, op dit moment bezig om de besturing en de processen binnen de Academie opnieuw in te richten op een holacratische wijze. Bij een organisatie die op holacratische wijze is ingericht wordt niet meer gedacht vanuit functieprofielen waarin de taken vast omschreven zijn, maar vanuit ‘rollen’, waarvan een medewerker er meerdere kan vervullen. Er wordt gewerkt in autonome cirkels van rollen, die onderling vergaderen, doelen stellen en beslissingen nemen. Op die manier geef je medewerkers verantwoordelijk en haal je meer uit hun capaciteiten.

Studenten in de lead

“Ontwikkelen is een voortdurend proces dus eigenlijk nooit klaar. We zijn trots op wat we hebben bereikt en de organisatie is zowel financieel, als organisatorisch, goed op orde. Blijvend investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers heeft prioriteit. Zo volgen nieuwe medewerkers in de beginperiode allemaal een training Persoonlijk Leiderschap. Daarmee krijgen ze gelijk de juiste tools aangereikt en het houdt medewerkers, die al wat langer werkzaam zijn, scherp. Daarnaast willen we onze focus de komende periode nog meer verleggen naar de student. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ook studenten betrokken zijn en een actieve rol spelen bij het ophalen van de leervraag? Studenten willen we, net als docenten, ook meer de lead geven zodat ze daardoor actiever en bewuster in het leerproces staan”. © 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement