Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  Nieuws  »  Door inzicht in de ontwikkeling van een team, creëer je een nieuw perspectief

Door inzicht in de ontwikkeling van een team, creëer je een nieuw perspectief

Goed samenwerken binnen een team gaat niet altijd als vanzelf. Daarbij gaat het om vertrouwen, commitment, een duidelijke structuur en voldoende faciliteiten. ROC West-Brabant vindt het belangrijk om te investeren in teamontwikkeling omdat dit direct bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs. Perficio ging in november 2017 aan de slag met 10 teams van het Cingel College en het Prinsentuin College, onderdeel van ROC West-Brabant. Welke ontwikkeling hebben deze teams doorgemaakt en wat is er nodig voor de ontwikkeling naar resultaatverantwoordelijke teams? Deze vraag stond centraal. Het resultaat: een duidelijke analyse van de huidige situatie en een gericht plan van aanpak voor elke team dat gedragen wordt door management en teamleden.

Stilstand heeft effect op kwaliteit onderwijs

Aandacht voor teamontwikkeling is belangrijk om goed in te kunnen spelen op veranderende situaties en omstandigheden. Stilstand kan direct effect hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Door samen een beweging op gang te brengen kan een team zich ontwikkelen. Daarbij is bewustwording van de eigen rol van de medewerker binnen het team essentieel.

Stapsgewijs proces gericht op de ontwikkeling van teams

De aanpak van Perficio is er op gericht om stapsgewijs met het team aan de slag te gaan, te beginnen met een analyse van de huidige situatie. Op basis van de huidige situatie onderzoeken we wat de gewenste situatie is en koppelen daar gerichte vervolgstappen aan. De teamleden nemen we mee in het proces waardoor ze zelf inzien wat er voor nodig is om zich verder te ontwikkelen. Daarmee creëren we een omgeving waarin teams zelf de regie nemen en verantwoordelijk zijn voor het resultaat.

Dit proces bestaat uit vijf stappen:

1. Interview met managers (MT) en teamvoorzitters

2. Intake workshops met de teams
In dit onderdeel starten we met een workshop waarin we per team ophalen waar het team voor staat. In een interactieve workshop laten we het team nadenken over de fase van teamontwikkeling waarin het zich bevindt. Welke zaken in het team wel werken en wat er niet werkt.

3. Samenvatting
Met alle opbrengsten uit stappen 1 en 2 stellen we per team een analyse op en trekken we conclusies ten aanzien van de waarnemingen die we hebben gedaan. We doen een advies over de logische eerstvolgende te nemen stap per team.

4. Terugkoppeling aan de teams met voorstel maatwerk aanpak
In deze stap presenteren we in ieder team terug wat de bevindingen zijn en maken we bespreekbaar hoe het team dit zelf ziet. We laten zien wat de volgende stap kan zijn in de ontwikkeling van het team en peilen welke energie hiervoor ontstaat bij de mensen zelf.

5. Wrap-up en vervolgstappen
Nadat we alle terugkoppelingen in de tien teams hebben afgerond, geven we een wrap-up in het management team en bespreken we met elkaar hoe het vervolgtraject er voor de school als geheel en de teams in het bijzonder uit gaat zien.

Inzicht geeft perspectief

Beide College's hebben door deze sessie een goed beeld gekregen van de huidige situatie en de mogelijkheden om hier samen aan te werken. Bij teamontwikkeling is het van belang om inzichtelijk te krijgen waar je voor staat en waar je naar toe gaat. Daarnaast moet er een sfeer ontstaan waarin iedereen zin heeft om ermee aan de slag te gaan. Met deze sessie is een mooie start gemaakt gericht op een verdere ontwikkeling van de teams.

"Perficio is in staat maatwerk te leveren in de ondersteuningsvraag en geeft goede terugkoppeling over de voortgang en kan snel schakelen."

Emmy Bakker, Directeur Cingel College en Prinsentuin College

 

      © 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement