Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  Nieuws  »  Een conflictsituatie kan de start zijn van een leerproces

Een conflictsituatie kan de start zijn van een leerproces

Daar waar mensen samenwerken, ontstaat ook frictie. Heel vaak wordt dit gaandeweg opgelost door met elkaar het gesprek aan te gaan. Maar er zijn ook situaties waarbij de frictie leidt tot een conflict en dit kan een goede samenwerking in de weg staan. Een conflictsituatie kan de start zijn van een leerproces. “Door goed te luisteren, knelpunten te benoemen en medewerkers bewust te maken van hun hun eigen rol, krijgen ze nieuwe inzichten. Daarmee kunnen blokkades in de interne organisatie wegnomen worden”, zo stelt adviseur Corinne de Bruijn.

 

Schoon schip maken

“Onopgeloste conflicten kunnen leiden tot werkontevredenheid, communicatieproblemen, tegenstand, stress, lage productiviteit en inefficiënte teams. Daarnaast veroorzaken conflictsituaties vaak veel negatieve emoties. Soms kunnen conflicten al langere tijd bestaan maar komen ze aan het licht als een organisaties bijvoorbeeld gaan fuseren. Voordat je zo’n verandertraject ingaat, is het belangrijk om schoon schip te maken en deze conflicten op te lossen. Vaak helpt het om daarbij een externe adviseur te betrekken die er neutraal naar kijkt en geen positie inneemt. Medewerkers voelen zich dan veilig om al de zaken te bespreken die hen dwars zitten.”

Conflictstijl

Corinne heeft verschillende trajecten begeleid waarbij er sprake was van een conflict. “Elk individu heeft een eigen visie, communicatiestijl en perceptie. Dit bepaalt hoe een medewerker op gegeven omstandigheden reageert. Het is belangrijk om goed te leren luisteren zodat interpretatieproblemen tot een minimum kunnen worden herleid. Door middel van de juiste vraagstelling maak ik medewerkers bewust van de manier waarop ze met het conflict omgaan, hun conflictstijl. Daarnaast laat ik hen er ook op andere manier naar kijken zodat ze hun perspectief verbreden. Doel is om samen toe te werken naar een wenselijke situatie waarbij er wederzijds begrip is voor elkaar."

Dailoogtafels

Ook organiseert Corinne Dialoogtafels waarbij medewerkers binnen de organisatie met elkaar in gesprek gaan. Voor de Dialoogtafel gelden strikte regels die deelnemers vooraf ontvangen. De gespreksregels zijn onder andere: luisteren, open vragen stellen en je eigen oordeel voor je houden. Hierdoor ontstaat er rust in de dialoog en daarmee ruimte voor iedereen. Geen enkele inbreng wordt ter discussie gesteld maar juist gewaardeerd. "Door de dialoog op deze wijze te voeren leren medewerkers elkaar en elkaars zienswijze beter kennen, ontstaat er meer begrip voor de ander en kunnen ze ook van elkaar leren. Dialoogtafels kunnen helpen bij conflicthantering maak ook ingezet worden om een conflict te voorkomen. Eén van onze opdrachtgevers in het onderwijs organiseert jaarlijks een Dialoogtafel. Op die manier blijven medewerkers met elkaar in gesprek."

De methodiek Dialoogtafels is gebaseerd op de Appreciative Inquiry (AI), waarvoor David Cooperrider de basis legde. Het helpt communicatie te veranderen door centraal te zetten wat goed gaat en te versterken wat werkt. Bekijk onderstaand animatiefilmpje.

Samenhorigheid

"Conflictsituaties zijn lang niet altijd slecht; onuitgesproken frustraties komen naar boven, emoties borrelen op en medewerkers durven te zeggen waar het op staat. De betrokken partijen worden met verschillende standpunten geconfronteerd. Hierdoor kunnen beiden zich een scherper beeld vormen van de situatie. Deze ervaring kan de samenhorigheid en het vertrouwen binnen een team versterken. Daarnaast kan een conflict werkgevers ook attent maken op problemen waarvan ze voordien geen kennis hadden."© 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement