Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  Nieuws  »  Een wendbare organisatie heeft een flexibele schil

Een wendbare organisatie heeft een flexibele schil

Het aantal bedrijven dat gebruik maakt van een flexibele schil neemt toe. Door een flexibele schil zijn organisaties wendbaarder, kunnen zij sneller inspelen op marktontwikkelingen en halen ze nieuwe kennis in huis. Bovendien sluiten ze hiermee beter aan bij de verwachtingen van een nieuwe generatie werknemers. Elke organisatie moet de juiste balans zien te vinden tussen de vaste kern en de flexibele schil. Een ideale situatie zou zijn als uw organisatie in staat is om de vaste kern optimaal te flexibiliseren en de flexibele schil aan zich weet te binden.

Voor organisaties is het enerzijds belangrijk om een vaste kern te hebben aan medewerkers die op sleutelposities zitten. Deze mensen staan garant voor de kwaliteit en continuïteit. Zij kennen de organisatie en de klant, dragen de bedrijfscultuur uit en zijn daarmee het gezicht naar buiten toe. Aan de andere kant is het voor organisaties ook essentieel om flexibel in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden. Met een flexibele schil zijn ze in staat om dit op een goede wijze in te richten. Afhankelijk van de opdracht kan een medewerker worden ingezet die beschikt over de juiste kennis, expertise en ervaring. Het grote voordeel bovendien is dat deze medewerkers de organisatie verrijken met nieuwe kennis, waardoor de organisatie verder kan professionaliseren.

Interne analyse van rollen en functies

Bewustwording met betrekking tot de keuzes voor het wel of niet aantrekken van vast- of flexibel personeel is een goed begin. Daarvoor moet eerst een interne analyse worden gemaakt waarbij een duidelijk beeld ontstaat van de ideale toekomstsituatie (per bedrijfsonderdeel). Daarbij worden de rollen en/of functies in kaart gebracht en de wijze waarop deze ingericht kunnen worden. Op basis van deze analyse kan de organisatie de vaste kern en flexibele schil bepalen en hier gerichte acties op uitzetten.

Inrichting flexibele schil

Bij het inrichten van de flexibele schil gaat het niet alleen om het aantrekken of inhuren van extern personeel. Soms kan de oplossing ook intern gezocht worden met bijvoorbeeld oproepkrachten, uitbreiding van het aantal uren of overwerkcompensatie. Ook kan een organisatie een ‘warme schil’ opbouwen waarbij een netwerk van professionals wordt samengesteld op gerichte expertisegebieden die ingezet wordt bij specifieke projecten. Doordat deze professionals vaker ingezet worden, hebben ze binding met de organisatie en kunnen sneller schakelen. Daarnaast is het mogelijk flexibele medewerkers in te huren via externe bureaus. Daarbij is het belangrijk om dit integraal binnen de organisatie op te pakken, zodat er transparantie is over de inhoud en prijsstelling van de opdrachten.

Nieuwe generatie wil geen vaste baan maar voldoening

De inzet van flexibele arbeid biedt organisaties niet alleen de mogelijkheid om wendbaarder te zijn, maar sluit ook aan bij de verwachting van nieuwe generaties medewerkers en het toenemend aantal ZZP-ers. Zij zoeken geen vaste baan maar een project dat voldoening geeft. Om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven is het belangrijk om bij deze ontwikkeling aan te sluiten.

Advies

Perficio Adviseurs moedigt het ontwikkelen van een strategische flexibele schil aan en ondersteunt organisaties bij het in kaart brengen van de kansen en het opzetten van een plan. Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met René Mol of Ank Verheyen.© 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement