Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  Nieuws  »  Het onderwijs verandert, dat vraagt om een herijking van de missie

Het onderwijs verandert, dat vraagt om een herijking van de missie

Meer dan 100 medewerkers van de Academie voor Algemeen Financieel Management (AAFM) van Avans Hogeschool kwamen op 18 december 2017 bijeen. Op deze dag gingen zij samen aan de slag met de purpose van de academie voor de toekomst. Een dag met inspirerende sprekers waaronder Ruud Veltenaar en discussies over het onderwijs van de toekomst. Op basis hiervan is de missie van de academie tegen het licht gehouden en herijkt. De resultaten van de dag werden visueel vastgelegd door Steven Bouwens.

Edwin Verlangen, directeur van de academie AAFM, hecht veel waarde aan de ontwikkeling van studenten én docenten. “Samen geven we invulling aan het onderwijs. Aandacht voor waar we voor staan en gaan, is dus essentieel. Door daar op deze dag samen mee aan de slag te gaan, gaat het leven bij iedereen.” Bij aanvang van de dag werden filmopnames gemaakt van interviews met de docenten. Het filmpje werd tijdens deze dag getoond.

Invulling van het toekomstige onderwijs

“Nederland heeft één van de beste onderwijs-systemen in de wereld, maar ons land dreigt achterop te raken bij de transformatie van onderwijzen naar leren. Hoe zorgen we ervoor dat we tot de beste blijven behoren? Hoe maken we ons onderwijs meer toekomst- en mensgericht en wat willen wij onze kinderen meegeven bij een levensverwachting van dik honderd jaar?”. Trendwatcher Ruud Veltenaar zette medewerkers aan het denken. Wat betekent een veranderende wereld voor de invulling van het onderwijs en hoe geven wij daar invulling aan? Hierover gingen zij met elkaar in gesprek tijdens een speeddate. 

Formuleren missie

Onderwijs is in een transitie en gaat veranderen op basis van wereldwijde ontwikkelingen. Maar hoe kan de academie daar op inspelen en de bestaande missie aanscherpen? Tijdens interactieve workshops gingen de medewerkers in vier teams aan de slag met herijking van de missie. Doelstelling daarbij was om dit te benaderen vanuit verschillende invalshoeken waaronder de student, de docent, de academie, het werkveld en de maatschappij. Op basis hiervan formuleerde elk team een aangescherpte missie en bereidde een pitch voor die aan de hele groep werd gepresenteerd.

Ik ga in 2018 aan de slag met…

Deze dag heeft veel nieuwe input opgeleverd die vertaald is in vier missies. Een vertegenwoordiger van elk team gaat de komende maanden, samen met het management team, een definitieve missie formuleren. Ter afsluiting van de dag schreven alle medewerkers een ansichtkaart aan zichzelf. In de tekst blikken ze terug op de dag en spreken zij hun voornemen uit waar ze in 2018 mee aan de slag gaan. De ansichtkaart is een reminder zodat later in het jaar nog eens terug gekeken kan worden op dit moment en getoetst kan worden of de voornemens ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

Download de visuele weergave van deze dagIntroductie Ruud Veltenaar
© 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement