Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  Nieuws  »  Laloux geeft organisaties nieuwe inzichten

Laloux geeft organisaties nieuwe inzichten

Veel organisaties zijn volop in beweging en dat roept ook vragen op. Hoe zorgen we dat werknemers betrokken blijven, dat teams zich ontwikkelen en dat we de juiste voorwaarden creëren voor duurzame ontwikkeling waarin de capaciteiten en ambities van medewerkers optimaal worden ingezet? Vertrouwde modellen schieten steeds vaker tekort, maar hoe moet het dan wel? Hoe krijgen we nieuwe inzichten die ons op een andere manier laten kijken naar de organisatie en het management ervan? Adviseur Patrick ’t Hart gaat dit gesprek graag aan en helpt organisaties enerzijds om zich bewust te worden van hun denkkader en anderzijds nieuwe inzichten te geven.

De huidige tijdgeest vraagt om een andere manier van managen om mensen in beweging te krijgen. Zo zien we bij organisaties met zelfsturende teams dat dit de betrokkenheid vergroot en daarmee ook het succes van de organisatie. Daarnaast wordt er veelal in organisaties gedacht vanuit vastomlijnde functies en verantwoordelijkheden en minder vanuit ambities, talent en capaciteiten. Dat maakt dat werknemers gedemotiveerd raken omdat ze niet doen waar ze echt goed in zijn. Organisaties zien in dat het ook anders kan maar hebben handvatten nodig om hier vorm aan te geven.

Het gedachtengoed van Laloux

Enkele jaren terug is Patrick ’t Hart zich gaan verdiepen in het gedachtengoed van Frederic Laloux. Laloux constateerde dat de huidige manier waarop we in organisaties werken zijn beste tijd heeft gehad. Hij onderzocht of er een andere organisatievorm mogelijk is. Hij onderzocht 12 organisaties die anders werken dan klassieke organisaties en tegelijk erg succesvol zijn. Hij ontdekte bij hen 3 doorbraken in het handelen van deze organisaties, die de basis vormden voor zijn gedachtengoed: evolutief doel, zelfsturing en heelheid.

Laloux in de praktijk

Het gedachtengoed van Laloux maakt het mogelijk om op een andere manier naar de inrichting van de organisatie te kijken en geeft inspiratie om hiermee aan de slag te gaan. Belangrijk is dat er eerst bewustwording ontstaat van de huidige dominante waardesystemen binnen de organisatie. Een volgende stap is om te formuleren hoe de droomorganisatie eruit ziet en waar de organisatie nu staat. “Als fundament gebruikt Laloux onder anderen het uiterst interessante Spiral Dynamics®. Deze basis geeft je als mens, als leider, als team en als organisatie veel inzichten. Over wat je belangrijk vindt, over de organisatiecultuur en over het verschil in wat je bent en wat je zou willen zijn. Deze inzichten leveren veel input waarmee een veranderstrategie kan worden uitgewerkt”.

“Bij de Academie voor Algemeen en Financieel Management van Avans Hogeschool zijn we dit traject enkele jaren geleden gestart. De Academie heeft een grote verandering doorgemaakt met als resultaat nog succesvollere opleidingen en een hogere student- en medewerkerstevredenheid. Medewerkers ervaren meer voldoening in hun werk en voelen zich meer gewaardeerd. Ook binnen de eigen organisatie van Perficio heeft Laloux inspiratie gegeven om werkwijzen en processen op een andere wijze in te richten.”

Duurzame groei

Patrick ’t Hart is vanuit zijn expertise op het vlak van proces- en organisatieverbetering de laatste jaren veelal werkzaam op opdrachten vanuit de Waarom, Hoe en Wat visie van Perficio. “Ik zie veel organisaties die vastlopen in werkwijzen en systemen die in de huidige tijd niet meer goed aansluiten. En dat terwijl het ook anders kan waarbij mensen met meer plezier werken en hun maximale bijdrage kunnen leveren. Als adviseur vind ik het belangrijk om deze organisaties nieuwe inzichten te geven, en deze concreet met elkaar te implementeren, waarmee ze echt verder komen en duurzame groei doormaken.”

Patrick is naast zijn werk, als Perficio adviseur, werkzaam als docent organisatiekunde aan Avans Hogeschool bij de opleiding Bedrijfskunde. Hij gaat daarin onder andere met studenten aan de slag met het gedachtengoed van Laloux.  © 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement