Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  Nieuws  »  Medewerkers Academie van Avans Hogeschool gaan aan de slag met cultuurprofiel

Medewerkers Academie van Avans Hogeschool gaan aan de slag met cultuurprofiel

Medewerkers van de Academie voor Algemeen en Financieel Management van Avans Hogeschool in Breda gingen op maandag 15 mei 2017, samen met Perficio Adviseurs, aan de slag met het ValueMatch Reinventing Cultuurprofiel. Daarmee wil de organisatie meer inzicht krijgen in de dynamiek tussen medewerkers en organisatie en de voorwaarden om een omgeving te creëren waar medewerkers tot bloei kunnen komen.

 

 

ValueMatch Reinventing Cultuurprofiel

Interventies en verandertrajecten in organisaties kunnen alleen succesvol zijn als de cultuur en systemen in de organisatie zijn afgestemd op de diepere drijfveren van de medewerkers. Je kunt mensen niet veranderen maar je kunt wel een omgeving bieden waarin ze optimaal tot bloei komen en ze daarmee uitnodigen tot gedrag dat zowel de medewerkers als de organisatie optimaal is.

Het ValueMatch Reinventing Cultuurprofiel geeft inzicht in de dynamiek tussen mens en organisatie en geeft cruciale informatie voor iedereen die veranderingen wil aanbrengen in cultuur en systemen. Deze inzichten leiden tot betere, meer functionele interventies en verandertrajecten.

Het profiel is toe te passen bij elk type organisatieverandering. Organisaties die streven naar meer heelheid, zelf-management en evolutionaire doelstellingen zoals Laloux beschrijft in Reinventing organizations, krijgen ook inzicht hoe het beste de brug te slaan tussen de huidige cultuur en deze gewenste cultuur.

Inzicht in cultuur en systemen in de organisatie

Het Reinventing Cultuurprofiel bestaat uit 17 vragen over de persoon zelf en 27 vragen over de cultuur en systemen in de organisatie. Het meet:

 • Dat wat de mensen drijft, hun diepere drijfveren.
 • De perceptie die medewerkers hebben van de cultuur en de systemen van de organisatie.
 • Hoe de medewerkers de cultuur en systemen van de organisatie wensen.

Het profiel meet en vergelijkt deze informatie en geeft onder andere inzicht in:

 • Het ontwikkelingsniveau van organisatie en medewerkers.
 • In hoeverre de organisatiecultuur aansluit bij de diepere waarden en drijfveren van de medewerkers.
 • Als dit niet aansluit, welke culturen en systemen wel passen bij de medewerkers.
 • Of geplande veranderingen aansluiten bij het potentieel van medewerkers.
 • Wat een logische volgende stap in de ontwikkeling van de organisatie is.
 • De veranderingsbereidheid van medewerkers.
 • Welke specifieke aspecten van cultuur en systemen frictie geven en aandacht vereisen.

Door groepsprofielen te maken van verschillende afdelingen en doorsnedes van de organisatie (bijvoorbeeld directie, management, medewerkers of organisatieonderdelen in verschillende landen) kan verder inzicht worden verkregen in dynamieken en knelpunten. Vaak zijn interne conflicten gerelateerd aan verschil in diepere waarden en inzicht daarin is een waardevolle stap in het oplossen ervan.

Nadat medewerkers de vragenlijst hebben ingevuld genereren we:

 • Voor elke medewerker een persoonlijk rapport dat inzicht geeft in de eigen waarden en drijfveren.
 • Voor elke medewerker een Reinventing cultuur rapport dat inzicht geeft in de dynamiek tussen de persoon en organisatie.
 • Reinventing cultuurprofiel voor de groep of verschillende groepen.
 • Een groepswaarden profiel dat de diepere waarden en drijfveren en potentie van de medewerkers zichtbaar maakt.

Over ValueMatch

ValueMatch stelt online instrumenten beschikbaar die inzicht geven in diepere drijfveren die de bron zijn van ons gedrag en motivatie. Het kennen van deze drijfveren stelt ons in staat te bepalen in welke functie en (organisatie)cultuur medewerkers het meest tot hun recht komen. Mensen functioneren beter in omgevingen waarin deze aspecten op elkaar zijn afgestemd. De mate van afstemming wordt uitgedrukt in de Match.

Een belangrijk uitgangspunt bij de toepassing van deze instrumenten is, dat de nadruk ligt op mensen de juiste omgeving te bieden waarin ze hun unieke bijdrage kunnen leveren, niet om mensen in te passen in hun omgeving.© 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement