Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  Nieuws  »  Meer perspectief voor teamleiders met werkplaats ruimte geven

Meer perspectief voor teamleiders met werkplaats ruimte geven

Hoe leggen teamleiders en afdelingsmanagers meer verantwoordelijkheid en vertrouwen bij het team, maar houden ze toch een vinger aan de pols? Die vraag stond op 20 september centraal tijdens de SOM-werkplaats ‘Hoe kunt u passende sturing en ruimte geven aan teams?’. Joop van Waas en Daiëlle Rikken gaven mede invulling aan het programma.

Theorie en praktijk

De werkplaats op 20 september bestond uit een mix van theorie en praktijkervaringen, waarin het thema sturing en ruimte verder werd verkend. Michiel de Ronde, lector begeleidingskunde aan de Hogeschool Rotterdam, opende de bijeenkomst met een presentatie over ‘speelruimte creëren voor jezelf als leidinggevende’. Wat verstaan we eigenlijk onder speelruimte? Volgens De Ronde is het schakelen tussen middelen en mensen, vertrouwen en veiligheid nodig om ruimte te kunnen nemen. Laat als teamleider niet zomaar je rol of verantwoordelijkheid los, maar investeer in betrokkenheid.

Dilemma's

De deelnemers aan de werkplaats konden zelf dilemma’s inbrengen, met de vraag hoe zij speelruimte kunnen creëren. De Ronde stelde voor om deze dilemma’s vanuit verschillende perspectieven te bekijken: mensen, inhoud en organisatie. Hoe kun je de rol van leidinggevende per perspectief anders invullen? Door deze vraag te stellen kun je sturen op randvoorwaarden vanuit de organisatie, maar ook co-creëren op inhoud en mensen.

Verandertraject

Vervolgens vertelden afdelingsmanager Marleen Michielsen (ROC West-Brabant) en Joop van Waas over hun ervaringen met het verandertraject, dat zij met subsidie van SOM stevig konden neerzetten. Michielsen vertelde hoe zij afspraken hebben gemaakt vanuit commitment van alle teamleden. In een driedaagse sessie over persoonlijk leiderschap werden de teamleden uitgedaagd om te delen wat hun drijfveren waren, waarom zij dit werk deden, welke verandering nodig was en welke bijdrage zij konden en wilden bieden. Dat leverde een stevige basis van commitment op.

Herkenning

In kleinere groepen stonden de deelnemers vervolgens stil bij de drie perspectieven van hun eigen dilemma. De onderlinge uitwisseling zorgde voor veel herkenning, praktische inzichten en inspiratie om mee te nemen in hun eigen werksituatie. Enkele inzichten:

  • Belangrijk is: kaders en duidelijkheid over doelen, je kwetsbaar opstellen en je eigen dilemma in de groep gooien, en vragen naar wat iemand helpt
  • Check je waarneming voordat je conclusies trekt
  • Vaker vragen: ‘hoe zien jullie dit?’
  • Stap eens in een andere rol
  • Blijf het ‘waarom’ goed benoemen
  • Vernieuwing van de organisatie vraagt vernieuwing van jezelf

De deelnemers gingen naar huis met veel praktische inzichten en inspiratie. Ook namen zij het voornemen mee om vaker na te denken wat iets met jezelf doet alvorens tot een antwoord te komen.

 

 

  

Bron: Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds© 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement