Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  Nieuws  »  Teamontwikkeling zet medewerkers in hun kracht

Teamontwikkeling zet medewerkers in hun kracht

In veel sectoren is het werkveld de afgelopen jaren complexer geworden. De professionals in een team hebben elkaar meer dan ooit nodig om aan alle eisen te voldoen. Goede samenwerking is daarbij essentieel. Daarom zetten veel organisaties hierop in door medewerkers gericht te trainen. Perficio Adviseurs ondersteunt hen daarbij en zet hen in hun kracht.

Meer openheid leidt tot betere samenwerking

Joop van Waas, partner bij Perfico Adviseurs, heeft de afgelopen tien jaar verschillende teams begeleid en kent het klappen van de zweep. “Een team succesvol maken dat is iets wat tijd vraagt. Als adviseur ben ik in het gehele proces betrokken. Het traject is pas afgerond als alle teamleden er vertrouwen in hebben op een positieve en constructieve wijze samen te werken en zich verder te ontwikkelen.  Bij teamontwikkeling is het belangrijk inzichtelijk te maken welke processen er spelen bij individuele medewerkers. Juist door dit boven tafel te krijgen, wordt veel duidelijk en maak je het bespreekbaar. Openheid en veiligheid in een team is een voorwaarde om goed samen te werken, elkaar te motiveren en van elkaar te leren.” 

Positieve energie

‘Samen met het team bepalen we waar ze voor staan, wat willen ze gezamenlijk bereiken en op welke wijze? Aan de hand daarvan kunnen concrete doelstellingen worden geformuleerd. Maar ook de interactie met elkaar krijgt de aandacht, wat verwacht je van elkaar en wat heb je nodig om goed samen te werken? Doel is dat het team samen een goede basis legt. Op die manier zijn de afspraken helder en weet iedereen wat van hem of haar wordt verwacht. Maar misschien wel het allerbelangrijkste is de positieve energie in een team waardoor mensen met plezier nieuwe uitdagingen aangaan, successen vieren maar elkaar ook aanspreken op verbeterpunten.”

Succesvolle teams dragen direct bij aan het resultaat

“Teams kunnen soms jarenlang slecht functioneren omdat ze elkaar niet begrijpen en geen duidelijk gezamenlijk doel voor ogen hebben. Door onze begeleiding komen medewerkers in hun kracht te staan, worden hun talenten optimaal benut en pakken zij taken op vanuit hun intrinsieke motivatie. Dit levert direct een bijdrage aan het resultaat omdat medewerkers meer gefocust werken en afspraken nakomen. Als medewerkers samen weten waar ze voor staan en er duidelijke afspraken zijn gemaakt dan is een team meer dan individuele medewerkers. Dan vaart het een eigen koers.”

Vijf punten die een team succesvol maken

“Wat maakt een team succesvol? Natuurlijk is er niet één succesformule en hangt het sterk af van de individuen maar ook de organisatie en het proces. Maar er zijn wel een aantal basisvoorwaarden die essentieel zijn voor een succesvol team. Hieronder staan vijf punten die een belangrijk bijdrage leveren aan het succes van een team. Doe er je voordeel mee op!

1. Werken vanuit één gemeenschappelijke visie/doel:
    Wat willen wij bereiken als team

2. Werken vanuit gezamenlijk vastgestelde kernwaarden:
    Hoe doen wij het met elkaar?

3. Werken aan vooraf afgesproken resultaten:
    Duidelijke doelstellingen voor ieder teamlid

4. Gezamenlijke acties ondernemen om de resultaten ook daadwerkelijk te realiseren:
    Wat verwachten wij van elkaar?

5. Dat teamleden elkaar steunen tijdens het proces:
    Elkaar feedback geven en steunen

  



© 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement