Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  Nieuws  »  Tevredenheidsonderzoek vergroot de betrokkenheid van medewerkers bij Wematech

Tevredenheidsonderzoek vergroot de betrokkenheid van medewerkers bij Wematech

Medewerkers zijn de motor van elke organisatie. Maar hoe weet je of zij tevreden zijn en zorg je ervoor dat ze optimaal tot hun recht komen? Wematech Adviesgroep ging met deze vragen aan de slag door middel van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Hiermee kregen ze meer inzicht in de drijfveren van medewerkers. Maar bovenal heeft het gezorgd voor meer betrokkenheid, werkplezier en een open dialoog.

 

 

Wematech Adviesgroep is specialist op het gebied van bodem- en milieuadvies gevestigd in Oud Gastel. Het bedrijf bestaat 25 jaar en heeft een groot aantal vaste klanten van particulieren, het midden- en kleinbedrijf, overheidsinstellingen en multinationals, verspreid over het hele land. Voor de continuïteit van de dienstverlening is het voor Wematech van groot belang te investeren in medewerkers. Ook omdat personeel, gespecialiseerd in dit vakgebied, schaars is. Daarom deed het bedrijf in 2017, in samenwerking met Perficio Adviseurs, onderzoek naar de medewerkerstevredenheid.

Meer betrokkenheid

Het kwantitatieve onderzoek bestond uit een online vragenlijst. Aansluitend werden medewerkers geïnterviewd. “De medewerkers van Wematech werkten enthousiast mee”, aldus adviseur Daiëlle Rikken. “Door medewerkers te vragen naar hoe zij over de organisatie denken, creëer je meer betrokkenheid. Juist doordat ze de organisatie goed kennen komen ze met creatieve en slimme ideeën om zaken nog beter te organiseren. Bij Wematech waren de medewerkers meer dan bereid om hun visie te geven en dat heeft de organisatie heel veel input gegeven. Zo zijn de verbeterpunten nu duidelijk geformuleerd en gaat de organisatie aan de slag met een actieplan om hier concreet invulling aan te geven.”

Dialoog

“Een medewerkerstevredenheidsonderzoek geeft je inzicht in hoe de medewerkers in de organisatie staan. Tegelijk zorgt het voor sociale innovatie door de dialoog voor verbetering te openen. Teams ervaren hoe eenvoudig verbeterpunten op te pakken zijn. Daarmee vormt een dergelijk onderzoek een directe indicator voor de prestaties van een organisatie én een bron van informatie vanuit de eigen medewerkers om prestaties te verbeteren. Maar misschien wel het allerbelangrijkste: door medewerkers bij de organisatie te betrekken, ervaren ze meer werkplezier en presteren ze beter. “© 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement