Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  Nieuws  »  ValueMatch Reinventing Cultuurprofiel geeft medewerkers inzicht in hun drijfveren

ValueMatch Reinventing Cultuurprofiel geeft medewerkers inzicht in hun drijfveren

Op 15 mei ging directeur Edwin Verlangen samen met zijn team van de Academie voor Algemeen en Financieel Management van Avans Hogeschool in Breda aan de slag met het ValueMatch Reinventing Cultuurprofiel. “Ons gezamenlijke doel was om meer inzicht te krijgen in onze diepere drijfveren. Door deze te herkennen en erkennen kan elke medewerker optimaal tot bloei komen en dat draagt bij aan het resultaat voor de gehele organisatie”, zo stelt Verlangen.

 

De Academie voor Algemeen- en Financieel Management (AAFM) van Avans Hogeschool heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de organisatie en is een andere koers gaan varen. Onderscheidend in de aanpak is dat ze daarbij gebruik hebben gemaakt van inzichten die met name worden toepast in de profitsector waaronder het gedachtengoed van Laloux (Reinventing Organizations) en holacratisch inrichten van teams. Gebleken is dat deze theorieën ook heel bruikbaar zijn binnen het onderwijs mits de juiste vertaalslag wordt gemaakt en de uitwerking goed aansluit bij de verschillende teams.

 

Inzicht in de dynamiek tussen medewerkers en organisatie

“De Academie heeft de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling doorgemaakt maar het is belangrijk om blijvend te investeren in de ontwikkeling van medewerkers. Een logisch vervolg in ons veranderingstraject was om aan de slag te gaan met het ValueMatch Reinventing Cultuurprofiel waarmee we inzicht krijgen in de dynamiek tussen medewerkers en organisatie. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de nadruk ligt op mensen de juiste omgeving te bieden waarin ze hun unieke bijdrage kunnen leveren, niet om mensen in te passen in hun omgeving.”

Bewustwording waardeprofiel

“Bewustwording van je persoonlijke waardeprofiel en het waardesysteem van je omgeving, dat stond tijdens de workshop op 15 mei centraal. Aan de hand van de 8 waardeprofielen hebben medewerkers met elkaar gekeken naar hun persoonlijke kernkwaliteiten, compenties en drijfveren. Alleen dat al was een eye-opener. Medewerkers werden zich meer bewust van zichzelf, hun handelen en het effect dat dit heeft op anderen, maar ook de valkuilen. Daarna hebben we de vertaalslag gemaakt van het eigen waardenprofiel naar een beeld van de groep en de gezamenlijke inzichten ten opzichte van het veranderingstraject binnen de Academie. Hiermee hebben we een groepswaarden profiel geformuleerd dat de diepere waarden en drijfveren en potentie van de medewerkers inzichtelijk heeft gemaakt.”

Oog voor persoonlijke drijfveren

 “Deze workshop heeft medewerkers aan het denken gezet over hun rol, gedrag, uitgangspunten, waarden en normen, drijfveren en nog veel meer. Deze bewustwording is belangrijk om een ontwikkeling op gang te brengen waarbij aandacht is voor de individuele medewerker binnen de groep. Oog voor persoonlijke drijfveren en de richting die we samen inslaan, dat is wat centraal staat. Alleen dan komen we verder en kunnen we groeien. Deze workshop was een mooie start van iets dat zich verder moet ontwikkelen. In september komt er een vervolg waarbij we onder andere het groepswaardenprofiel en cultuurprofiel verder uitwerken. Ik ben trots op mijn medewerkers en de inzet die zij tonen om gezamenlijk de organisatie vorm te geven. Op het gebied van persoonlijk leiderschap beschikken zij over de juiste vaardigheden. Daar hebben we als organisatie in geïnvesteerd maar ik zie nu dat dat direct bijdraagt aan het gehele proces.”© 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement