Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  Nieuws  »  Vast versus flexibel personeel, wat is de juiste keuze?

Vast versus flexibel personeel, wat is de juiste keuze?

Vaste of flexibele werknemers? Bij de groei van je bedrijf stellen veel ondernemers zichzelf deze vraag. De keuze voor vast of flexibel werknemers is afhankelijk van verschillende criteria zoals bijvoorbeeld de groeifase en de branche waarin de organisatie zich bevindt als ook de functiecategorie en het afbreukrisico van de functie. “Steeds vaker zie je dat bedrijven bewuste keuzes maken in het aannamebeleid. Ze maken een heldere afweging gericht op het in dienst nemen van vast of flexibel personeel. Hierdoor kunnen zij gemakkelijker inspelen op marktontwikkelingen”, zo stelt adviseur Ank Verheyen. Ank heeft, als HR-adviseur, de afgelopen jaren diverse bedrijven geadviseerd over professionele inhuur en de inrichting van de bedrijfsprocessen op dit gebied.

Flexibele werknemers zorgen voor wendbare organisaties

“De arbeidsmarktcijfers laten zien dat Nederland steeds flexibeler wordt en dat is een logisch gevolg van de economische situatie. Ondernemers hebben te maken met een wereld die steeds sneller lijkt te veranderen. Flexibele werknemers kunnen in deze onzekere omstandigheden zorgen voor een wendbare organisatie. Je kunt ze relatief eenvoudig inhuren en de samenwerking vaak met hetzelfde gemak weer beëindigen. Maar er zijn ook nadelen. Zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat werknemers met een tijdelijk contract minder tevreden zijn met hun baan dan werknemers met een vast contract of uitzicht hierop. Daarnaast hebben flexibele werknemers steeds betere bescherming. Dat komt onder meer door de Wet werk en zekerheid en de nieuwe zzp-regels. De strengere regels moeten schijnconstructies voorkomen, maar vragen ook om oplettendheid bij de werkgever.”

Het belang van loyaliteit, kennis en expertise

 “Lang niet altijd is het inhuren van flexibel personeel de juiste keuze. Werknemers met een vast contract zijn vaak loyaler naar de organisatie en zullen minder snel uitkijken naar een nieuwe werkgever. Daarnaast draaien ze meestal voor een langere tijd mee. In die tijdsspanne kunnen ze ervaring opdoen die waardevol is voor je bedrijf. Ze bouwen hechte relaties op met collega’s en klanten, hebben uitgebreid de kans om zich te ontwikkelen binnen het team en leren je producten en diensten door en door kennen. Daar staat tegenover dat de drang naar verandering, een frisse kijk op zaken, de interne mobiliteit en gerichte uitstroom  van een vaste werknemer om extra aandacht vraagt..”

Professionele inhuur

“De keuze voor vast of flexibel personeel is vaak een zorgvuldige afweging waarbij gekeken wordt naar economische overwegingen, juridische aspecten, sociale en psychologische componenten. Bedrijven die gebruik maken van flexibel personeel kiezen daarbij steeds vaker voor professionele inhuur. Daarbij maken ze gebruik van gerenommeerde leveranciers. Door de inhuur als volwaardig kernproces te positioneren krijgt het de aandacht. Hierdoor krijgen bedrijven veel meer grip op het proces. Bovendien is er meer transparantie in de afstemming van de prijs en staat de relatie tussen bedrijf en flexibele medewerker centraal. De afgelopen jaren heb ik diverse bedrijven begeleid bij de overstap naar professionele inhuur. Niet alleen grote bedrijven want professionele inhuur is al rendabel als je circa 20 flexibele medewerkers in je bedrijf hebt rondlopen.”

Ank Verheyen adviseert en begeleidt bedrijven bij de invulling van HR-vraagstukken. Daarbij maakt zij gebruik van verschillende instrumenten die het mogelijk maken om de factor arbeid wendbaar en flexibel in te zetten en daarmee de juiste keuzes te maken. 

 © 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement