Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  Nieuws  »  Vertrouwen belangrijke voorwaarde voor teamontwikkeling

Vertrouwen belangrijke voorwaarde voor teamontwikkeling

Als er vertrouwen is binnen een team dan durven medewerkers openlijk te spreken en hun mening te geven. Bij gebrek aan vertrouwen gaan medewerkers naar elkaar wijzen en worden zaken niet uitgesproken. Daarom is het creëren van vertrouwen een belangrijke voorwaarde bij teamontwikkeling. Maar wanneer is er sprake van vertrouwen?

 

 

Dit kun je toetsen aan de hand van een aantal factoren:

  • Teamleden durven open te spreken over hun kwaliteiten maar ook over hun valkuilen, zwakheden en fouten
  • Medewerkers durven feedback te geven maar ze kunnen ook feedback ontvangen
  • Teamleden veroordelen elkaar niet en ze zullen zich niet snel aangevallen voelen
  • Er is geen cultuur van verontschuldigen, excuses of afrekenen wanneer er iets fout gaat
  • Medewerkers benutten elkaars kwaliteiten

Hoe creëer je vertrouwen?

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers zich veilig voelen om hun mening te geven, goed naar elkaar te luisteren en de samenwerking aangaan? Daarbij zijn vier zaken van belang:

Richting
Waar gaan we als organisatie of als team naar toe?  De visie, missie, strategie en doelstellingen moeten duidelijk zijn.

Resultaat
Wat wordt er van de medewerker verwacht? Wat zijn de individuele doelen en wat voor verwachtingen hebben de medewerkers van elkaar? Het is belangrijk om deze verwachtingen goed te managen.

Proces
Hoe gaan we het doen? Wat is de aanpak om de doelen te realiseren.

Elkaar helpen tijdens het proces
Aandacht en tijd voor elkaar is een essentieel onderdeel bijvoorbeeld door elkaar te helpen bij zaken waar de ander wat meer moeite mee heeft, door op tijd hulp te vragen bij anderen die er talent voor hebben, door in te gaan op de individuele groei en ontwikkeling en waardering te tonen naar elkaar  

Invloed op prestaties

Een open sfeer van veiligheid en vertrouwen heeft grote invloed op de werkprestaties en het ziekteverzuim. Moeilijkheden kunnen gemakkelijker worden besproken, problemen worden sneller opgelost. Mensen gebruiken positieve energie om hun doelstellingen te realiseren. Ziekteverzuim zal daardoor ook afnemen omdat medewerkers bevlogen zijn en werkplezier hebben.© 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement