Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  Nieuws  »  World Café geeft Da Vinci College nieuwe inzichten

World Café geeft Da Vinci College nieuwe inzichten

Het management van het Da Vinci College in Dordrecht wil de komende jaren gezamenlijk stappen maken in de ontwikkeling van het management en de organisatie. Om daartoe te komen is het van belang om de verwachtingen goed af te stemmen, de rollen te bepalen en de invulling daarvan. Perficio Adviseurs organiseerde in november 2017 een workshop volgens de methodiek van World café, een innovatieve dialoogsessie. De workshop vormde de aftrap van een nieuwe management- en organisatie ontwikkelingsprogramma van het Da Vinci College en gaf veel nieuwe inzichten.

 

World Café, innovatieve dialoogsessie

World Café is een creatief proces om een dialoog tot stand te brengen en kennis uit te wisselen over een bepaald thema. Essentieel is dat men een informele sfeer creëert door de grote groep deelnemers op te splitsen in kleinere groepjes die het gekozen onderwerp bespreken aan kleine ‘café-tafels’. De samenstelling per gesprekstafel wisselt, omdat men in een aantal korte conversatierondes telkens doorschuift naar een ander groepje. Er blijft echter altijd één persoon aan de tafel zitten als gespreksleider. Hierdoor ontstaat een snelle informatie-uitwisseling, worden beelden gedeeld en creëert men gedeelde kennis en inzichten. Alle input wordt genoteerd op een groot tafelkleed dat steeds op dezelfde tafel blijft liggen. Aan het begin van elke nieuwe ronde verwelkomt de gespreksleider de nieuwe groepsleden en vat kort de belangrijkste ideeën en thema’s samen die net besproken werden. In de laatste ronde trekken de groepen conclusies aan de hand van hun tafelkleed en dit vormt daarmee de input voor de volgende stap in het programma.

Informele setting zet aan tot actieve deelname

“Perficio heeft gekozen voor deze werkvorm omdat de informele setting van World café deelnemers aanzet tot actieve deelname. Daarnaast is het voor hen gemakkelijker om een bijdrage te leveren aan de discussie. Door mensen aan verschillende gesprekken te laten deelnemen, worden ideeën, inzichten en vragen verbonden, zodat er een coherent en evenwichtig geheel ontstaat. Deze methode is bijzonder geschikt om een vraagstuk als dit in de diepte uit te werken en gebruik te maken van de collectieve intelligentie van de groep, zodat nieuwe ideeën en oplossingen ontstaan”, aldus adviseur Patrick ’t Hart.

Powerspeech

Voorafgaand aan de World Café was er een powerspeech over de context en gewenste uitkomsten van de dag en de betekenis van SAMEN. Hiermee creëer je direct een mindset bij de deelnemers en is duidelijk wat het doel is van deze dag. Vervolgens gingen ze zelf aan de slag.

Het World Café bestond uit drie ronden waarbij in elke ronde een andere vraag centraal stond:

  • Wat moet ik nog weten om mijn rol goed te kunnen oppakken?
  • Hoe kunnen wij SAMEN vormgeven vanuit je eigen rol?
  • Wat vind je van de ontwikkelpunten in de organisatie en bij de verschillende rollen?

Uitkomsten

SAMEN heeft door deze sessie bij het management betekenis gekregen waarbij hun eigen rol daarbinnen duidelijker is geworden. De sessie heeft hen nader tot elkaar gebracht en inspiratie gegeven. Daarnaast zijn de elementen benoemd waar nog aan gewerkt moet worden. De basisvoorwaarden zijn gecreëerd om samen invulling te geven aan het nieuwe management- en organisatie ontwikkelingsprogramma.

 

 

             

 © 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement