Patrick ‘t Hart

Het belang van de klant staat altijd voorop

Perficio heeft mij nieuwe inzichten gegeven, die ik meeneem in mijn toekomstige opdrachten. Bij elk nieuw traject staat voor mij het belang van de klant voorop. Samen komen tot een gewenste verandering of resultaat. Daar ga ik voor.

Terugblik

“Op het moment dat ik besloot om voor mezelf te gaan werken, wist ik dat ik me wilde aansluiten bij een club met gelijkgestemden. Het was denk ik geen toeval dat ik René ontmoette en van hem hoorde over de manier waarop hij met Joop met Perficio was gestart. Wat hebben we met elkaar mooie dingen gerealiseerd, met ontzettend competente en leuke collega’s bij even zo leuke klanten! Altijd met veel oog voor kwaliteit en het belang van de klant voorop. In die jaren pasten we meer en meer ons eigen gedachtengoed toe op het terrein van organisatieontwikkeling. Iets waarvan ik veel geleerd heb en wat veel voldoening heeft gegeven. Ik kijk met plezier terug op deze periode en ben daar Joop, René en alle collega’s dankbaar voor.”

Heden

“In de afgelopen periode heb ik goed nagedacht over de bijdrage die ik de komende jaren wil leveren met de talenten die ik heb. Ik wil mijn energie richten op de ontwikkelingen die voor onze regio West-Brabant belangrijk zijn. Daarom besteed ik veel tijd aan mijn rol als programma manager voor Sterk Techniekonderwijs in de regio’s West-Brabant Midden en Brabantse Wal. En op de lange termijn wil ik mezelf meer en meer bezighouden met initiatieven die rechtstreeks bijdragen aan de verbetering van ons klimaat, biodiversiteit en de transitie van ons voedselproductiesysteem. Op dit terrein ben ik sinds 2020 initiatiefnemer van twee voedselbosprojecten in mijn woonplaats Roosendaal. Ik ga daarin innovatieve teelt, technologie, burgerparticipatie en onderwijs met elkaar combineren.”

Toekomst

"Bij vraagstukken rondom organisatieontwikkeling in combinatie met thema’s die voor onze wereld belangrijk zijn, ben ik beschikbaar en inzetbaar in rollen als organisatieontwikkelaar en project- of programma manager."

Neem contact op

Heb je een brandende vraag, wil je even sparren of weten wat ik voor je kan betekenen? Ik hoor graag van je.